Kan vi forutsi hvem som får artrose like godt som vi kan forutsi hvem som får lungekreft?

Sammendrag i Fysioterapeuten 8/2018. 

Fagartikkel

Karin Magnusson, Aleksandra Turkiewics, Simon Timpka, Martin Englund, Lunds Universitet, Avdelningen för ortopedi, Enheten för klinisk epidemiologi. 

Prediksjon av fremtidig artrose er interessant fordi leddsykdommen rammer ca. 50% av eldre uten at vi vet hvem. Leddsykdommen kan gi alvorlige kroniske smerter og funksjonsnedsettelser, og leder i mange tilfeller til omfattende total protesekirurgi. Nøyaktig prediksjon er hjørnesteinen i persontilpasset medisin, men vi har i dag begrensede muligheter til å forutsi artrose. Dersom vi blir bedre til å forutsi hvem som rammes, gir det også nye muligheter for forebygging og behandling. Artrose forekommer hyppigst i hender og knær. For å kunne si noe om forløpet til personer med hånd- eller kneartrose i fremtiden setter man opp en prediksjonsmodell. Modellen skal valideres og vise evne til å skille mellom personer med og uten artrose i flere studiepopulasjoner. For kneartrose har det blitt utviklet en prediksjonsmodell i Nottingham i England, som viste samme nøyaktighet i to andre studiepopulasjoner. I modellen inngikk prediktorene alder, kjønn, kneskade, kroppsmasseindeks (BMI), artrose i nær familie og yrkesbelastning. Det er likevel uklart fra hvilken alder modellen kan anvendes, da unge personer ikke har hatt stor yrkesbelastning og foreldrene ofte vil være for unge til å ha fått artrose. I en nylig publisert studie har vi derfor validert en forenklet prediksjonsmodell for kneartrose for yngre menn. For håndartrose fantes ingen prediksjonsmodell. Vi har derfor også utviklet den første prediksjonsmodellen for håndartrose. Lungekreft lar seg enkelt predikere gjennom informasjon om røyking. Vi sammenlignet nøyaktigheten for prediksjonsmodellene for artrose med en prediksjonsmodell for lungekreft.

Les hele sammendraget i Fysioterapeuten eblad

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten