Vil redusere overvekt og fedme hos ungdom i Europa

Folkehelseinstituttet skal lede et internasjonalt forskningsprosjekt om hvordan samfunnet kan legge til rette for at ungdom velger et sunt kosthold og en aktiv livsstil.

Nyheter

Fedme blant barn i Europa er økende, og i 2025 forventes overvekt og fedme å påvirke 1 av 5 europeiske barn. 1. mai ble det satt i gang et internasjonalt forskningsprosjekt i et håp om å snu denne trenden.

Folkehelseinstituttet (FHI) skal lede prosjektet. Knut-Inge Klepp, prosjektleder ved FHI, opplyser at Europakommisjonen har bevilget 90 millioner kroner til prosjektet, som har fått navnet CO-CREATE og skal gjennomføres i perioden 2018-2023.

– Prosjektet skal bidra til å redusere overvekt og fedme hos ungdom i Europa, sier Klepp til fhi.no.

Internasjonalt samarbeid

Seks europeiske land samarbeider om dette prosjektet, sammen med Sør-Afrika, Australia og USA.

– Det skal være et sterkt fokus på involvering av ungdom i hele prosjektforløpet. Dette er spennende, men vil også helt sikkert utfordre oss som forskere, sier Klepp

Ungdommer skal delta i både utforming av politikk, som kunnskapsleverandører og som formidlere. I Norge har andelen barn med fedme og overvekt stabilisert seg de siste årene, og ligger i dag på om lag 1 av 6 barn.