Effekt av fysioterapi

Vil ha minst 20 prosent bedring av fysioterapi

Det er ikke bryet verdt å gå til fysioterapeut om ikke bedringen blir på minst 20 prosent, og at tiden det tar å bli bra, kortes ned med ti dager, ifølge pasienter i Danmark og Nederland.

Nyheter

Hvor mye må du få ut av fysioterapi for at du skal synes at det er verdt bryet? Det spørsmålet stilte forskere i Danmark og Nederland til 160 pasienter som var henvist til fysioterapi for smerter i nakke, skulder eller rygg.

Pasientene ble informert om naturlig bedring, at de kunne oppleve opptil 30 prosent reduksjon i smerter og at funksjonsnivået kunne bedres bare ved at tiden gikk. Etterpå sa pasientene at de ville ha 20 prosent bedring, utover den naturlige bedringen, for at det skulle være verdt bryet å styre med fysioterapi.

Pasientene hadde også en forventning om ti dager raskere bedring enn ved bare å ta tiden til hjelp, opplyser seniorforsker og fysioterapeut David Høyrup Christiansen til det danske fagbladet Fysioterapeuten.

Bør la pasientene reflektere

Han mener at fysioterapeuter bør la pasientene få reflektere over ulemper ved behandlingen, sett opp mot fordelene.

I flere undersøkelser er det påvist at effekten av behandlinger kan ligge under 20 prosent.

- Ifølge vår undersøkelse er ikke dette nok til at pasientene synes at det er bryet verdt å gå til fysioterapeut. Kanskje er effekten av den behandlingen vi kan levere, for liten for enkelte pasienter. Vi tror at trening er bra for alt. Det er det også - rent gjennomsnittlig. For noen er trening veldig bra, mens det for andre ikke virker, sier David Høyrup Christiansen.

Tidsbruk påvirket forventningene

Hvor smerten var plassert, så ut til å slå lite ut på pasientenes forventninger. Det hadde heller ikke noe særlig å si om de hadde hatt vondt i kort tid eller lengre tid. Det gjorde heller ikke noe utslag om pasienten betalte selv for behandlingen, eller fikk den dekket.

Men tidsbruken skapte forventninger. Jo mer tid pasienten måtte legge i behandlingen, jo større var forventningen til effekten.

Artikkelen er publisert i Journal of Clinical Epidemiology: The smallest worthwhile effect of primary care physiotherapy did not differ across musculoskeletal pain sites.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Ledige stillinger

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten