Barneløp

- Vi trenger ikke flere «skrivebordsinitiativ»

Alliansen for én time fysisk aktivitet i skolen, mener den nye folkehelsemeldingen er for passiv, og at gevinstene av mer gym allerede er godt dokumentert.

Nyheter

Ett av tiltakene i helseminister Bent Høies (H) nye folkehelsemelding er et treårig forsøk i ungdomsskolen med omtrent en dobling av gymtimene - fra to til fire timer i uka, skriver Dagens Medisin på nett.

Høie vil forske på effekten av flere gymtimer, i likhet med daværende helseminister Jonas Gahr Støre (Ap), som i sin folkehelsemelding i 2013 tok til orde for en «kampanje» som rettet seg mot barn og fysisk aktivitet.

Alliansen for én time fysisk aktivitet i skolen, som består av Kreftforeningen, Idrettsforbundet, Legeforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norsk Fysioterapeutforbund, har siden 2011 etterlyst forpliktende tiltak.

- Stillesitting er en av de viktigste risikofaktorene for livsstilssykdommer, og effekten av fysisk aktivitet er i dag er svært godt dokumentert. Det er ingen grunn til å vente med å innføre obligatorisk daglig aktivitet i skolen, sier president i Legeforeningen, Hege Gjessing, til legeforeningen.no.

Lite aktive

I en pressemelding fra Regjeringen sendt ut fra like før påske i år, heter det blant annet at «norske 15-årige gutter sitter mer stille enn norske pensjonister».

–Fysisk aktivitet er bra, både for den fysiske og psykiske helsen. Det er særlig i ungdomsskolen vi ser at unge blir mindre aktive, derfor øker vi innsatsen her, sier Høie i pressemeldingen.

Forsøket der mengden fysisk aktivitet og kroppsøving dobles ved om lag 30 ungdomsskoler, skal gi kunnskap om hva slags opplegg som gir best effekt på elevenes helse, trivsel og resultater.

- Folkehelsetiltak må være kunnskapsbaserte og regjeringen tar et skritt i riktig retning. Men vi savner en konkret oppfølgingsplan for veien videre. Vi trenger ikke flere «skrivebordsinitiativ» som renner ut i sanden, sier forbundsleder Fred Haltebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund til legeforeningen.no.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten