Ragnhild Lied, Unio - fot Bo Mathisen
Foto: Unio/Bo Mathisen

Unio snakker fysioterapeutenes sak

Unio-leder Ragnhild Lied frykter for pasientene til norske fysioterapeuter, etter at institutter og klinikker måtte hastestenge mandag 16. mars.

Nyheter

I en artikkel på Unios egne hjemmesider, tar Lied til orde for at hun er bekymret for pasientene fysioterapeutene normalt behandler.

- Andre diagnoser tar ikke koronapause. Nye tiltak må komme raskt for å hindre svikt i helsetilbudet til befolkningen på sikt, sier hun.

Forbundslederen også urolig

Også forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund er redd for helsetilbudet i kommune-Norge, hvis korona fører til et ras av konkurser blant privatpraktiserende fysioterapeuter.

- Går instituttene konkurs som følge av koronapandemien, kan dette føre til at mange mister tilbudet de har om helsehjelp. Daglig får nye pasienter slag, hjerteinfarkt, brekker armer og ben. De trenger også rehabilitering, sier Gerty Lund.

I tillegg er hun bekymret for om fysioterapeuter i kommunene er godt nok forberedt til å ta i mot Covid-19-pasienter, når de sendes ut av sykehusene.

Få fysioterapeutene tilbake i jobb

I en sak på Fysioterapeuten tidligere i dag, mandag 30. mars, mener hun at fysioterapeutene må tilbake på jobb blant annet for å få opplæringen de trenger. 

Les mer om saken her.

Krever flere strakstiltak

UNIO og NFF krever også flere strakstiltak for fysioterapeuter som driver privat, blant annet fordi de mener krisepakke ikke er nok for helprivate.

Krisepakken er utarbeidet i fellesskap av Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund.

Kravene inneholder blant annet utsettelse av betalingsfrister, sykepenger fra første dag i tilfeller hvor korona er årsaken til sykdom, stans i krav om innbetaling av avgift i Norsk pasientskadeerstatning og Norsk helsenett. 

Kort om Unio

  • Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning
  • Organisasjonen har i alt 375.000 medlemmer fordelt på 13 medlemsforbund, hvorav Norsk Fysioterapeutforbund er ett av dem
  • Unio påvirker politisk ovenfor Stortinget, regjerningen og trepartssamarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten