Dårlig syn kan gi muskelplager.

Synsproblemer kan gi muskelplager hos barn

Forskere har funnet en sammenheng mellom synsproblemer og muskel- og skjelettplager hos barn. De mener skoler og foreldre må være oppmerksomme.

Nyheter

Tidligere har forskere vist at det finnes en forbindelse mellom muskelplager og synsproblemer hos voksne. Nå har to masterstudenter funnet sammenhengen også hos barn i skolealder.

– Stadig mer av det vi holder på med krever et godt syn. Det gjelder ikke minst bruk av smarttelefon og nettbrett. Overbelastning av øyemusklene og synsfeil vil kunne påvirke musklene i nakken, skuldrene og ryggen, sier Hanne-Mari Schiøtz Thorud.

Hun er forsker ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse på Universitetet i Sørøst-Norge (USN). 

Bør oppdages tidlig

Sammen med kollega Helle K. Falkenberg har Thorud veiledet de to masterstudentene og sier funnene tyder på at noen av barna som kommer til helsesøster med vondt i kroppen, også kan ha synsfeil som burde vært oppdaget og korrigert.

– Muskel- og skjelettplager er den største årsaken til sykefravær hos voksne i Norge og i resten av verden. Likevel forskes det lite på feltet, på tross av at barn blir stadig mindre aktive, og skjermbruk brer om seg også i skolen, sier Thorud.

– Dagens barn må bruke øynene på en måte som ingen barn har gjort før dem, sier hun.

Les mer på forskning.no