Mangler treningstilbud

Sykehjem mangler treningstilbud

Forskere mener fysisk aktivitet ikke blir sett som en del av de viktigste behovene for eldre på sykehjem. 

Nyheter

– Fysisk aktivitet kan øke livskvaliteten til beboere på sykehjem. Et treningstilbud burde derfor være et minstekrav. Det fortjener de eldre.

Dette sier fysioterapeut og professor Birgitta Langhammer ved OsloMet. Hun en av forskerne bak en ny rapport som oppsummerer forskningen på dokumentert effekt av fysisk aktivitet og trening for sykehjemsbeboere.

Hun påpeker at mange får ikke den nødvendige treningen som kan hjelpe dem.

-Oppvartes istedenfor å delta

Fysioterapeut og forsker Elisabeth Wiken Telenius, som også er en av forfatterne bak rapporten, forteller at mange eldre på sykehjem oppvartes i stedet for å delta.

– Fysisk aktivitet blir ofte satt til side og blir ikke sett på som en del av de viktigste behovene. I dag finnes det veldig få treningsmuligheter for eldre som er på langtidsavdelinger, sier Wiken Telenius.

Les merforskning.no