Jobb-relatert mestringstro

Spørreskjemaet Jobb-relatert mestringstro oversatt

Spørreskjemaet The Return-To-Work Self-Efficacy Scale kartlegger mestringstro på å komme tilbake til jobb etter akutte korsryggssmerter. Skjemaet er nå oversatt til norsk og funnet både valid og konsistent.

Nyheter

Spørreskjemaet ble oversatt til norsk etter anbefalte retningslinjer. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten med muskel- og skjelettplager ble rekruttert til studien. Det norske spørreskjemaet er kalt Jobb-relatert mestringstro.

Av et utvalg på 229 ble 206 personer inkludert i analysene. Intern konsistens var høy for alle spørsmålene i spørreskjemaet og for hver av de tre faktorene; møte jobbkravkommunisere behov til andre og tilpasse arbeidsoppgaver etter justering for antall spørsmål. 

Les hele artikkelen på tidsskriftet.no.