Jobb-relatert mestringstro

Spørreskjemaet Jobb-relatert mestringstro oversatt

Spørreskjemaet The Return-To-Work Self-Efficacy Scale kartlegger mestringstro på å komme tilbake til jobb etter akutte korsryggssmerter. Skjemaet er nå oversatt til norsk og funnet både valid og konsistent.

Nyheter

Spørreskjemaet ble oversatt til norsk etter anbefalte retningslinjer. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten med muskel- og skjelettplager ble rekruttert til studien. Det norske spørreskjemaet er kalt Jobb-relatert mestringstro.

Av et utvalg på 229 ble 206 personer inkludert i analysene. Intern konsistens var høy for alle spørsmålene i spørreskjemaet og for hver av de tre faktorene; møte jobbkravkommunisere behov til andre og tilpasse arbeidsoppgaver etter justering for antall spørsmål. 

Les hele artikkelen på tidsskriftet.no.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten