Korsryggsmerter

Søkelys på korsryggsmerter

Med tre artikler publisert samtidig setter The Lancet et internasjonalt søkelys på korsryggsmerter. Hovedbudskapet er at de fleste behandlingsformer ikke har noen effekt.

Nyheter

Artiklene i The Lancet er skrevet av en internasjonal gruppe forskere, under ledelse av professor Rachelle Buchbinder, ved Monash University i Melbourne. Forfatterne tar for seg flere problemstillinger rundt korsryggsmerter. De kommer også med en global oppfordring om at lidelsene som korsryggsmerter fører med seg blir anerkjent, og at det må bli slutt på skadelige behandlingsformer.

Buchbinder og medforfattere understreker at plagene som følger av vedvarende korsryggsmerter ikke kan skilles fra sosiale og økonomiske faktorer, samt personlige og kulturelle overbevisninger når det gjelder korsryggsmerter.

The Lancet slår med andre ord fast det de fleste fysioterapeuter allerede er godt kjent med, nemlig at behandling ofte ikke virker og at pasientene i de fleste tilfeller blir bra uten intervensjoner og ved å holde seg i jobb og bevegelse.

Artiklene har fått en del medieoppmerksomhet. Britiske The Guardian har en lengre artikkel om temaet med tittelen: «The hard truth about back pain: don’t rely on drugs, scans or quick fixes.”