Ill.gangfunksjon-MS

Sju uker balansetrening reduserte antall fall

En doktorgradsavhandling fra universitetet i Ørebro viser at MS-pasienter kan ha stor hjelp av spesifikk balansetrening. Dette gjelder spesielt i alvorlige tilfeller der sykdommen har kommet langt.

Nyheter

Forskningen viste at et program med spesifikke balanseøvelser over sju uker halverte antallet fall for deltakerne i studien. I tillegg opplevde pasientene en reell forbedring av livskvaliteten, skriver fysioterapi.se.

Hvor og når

Tema for den første studien var hvor og i hvilke situasjoner MS-pasienter faller. Alle som deltok (23-78 år) hadde nedsatt gangfunksjon og trengte ganghjelpemidler. Funnene viste at de fleste falt hjemme i helt hverdagslige situasjoner.

Carling gjennomførte også en treningsstudie for pasienter med sterkt nedsatt funksjon, som ble satt i gang med trening etter det såkalte CoDuSe-konseptet.

«Co» står for opptrening av bolstabilitet. «Du» står for «dual task» og går ut på å gjøre flere ting samtidig. «Se» står for sensorisk utfordrende øvelser, for eksempel å gå på ujevnt underlag.

- Påfallende resultater

Programmet pågikk i sju uker, to ganger per uke, en time om gangen. De ble også oppmuntret til å gjøre hjemmeøvelser to ganger per uke. Og resultatene var påfallende, forteller Carling i et intervju med det svenske tidsskriftet.

Den dynamiske balansen ble bedre og deltakerne falt betydelig mindre enn kontrollgruppen, som sto på venteliste for å prøve det samme treningsprogrammet. Avhandlingen omfatter også dybdeintervjuer med 20 pårørende.

Impaired balance and fall risk in people with multiple sclerosis. Örebro universitet, 2019.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten