Fysioterapi på legekontoret.

Positive erfaringer med fysioterapeuter i legesentre

Fysioterapeuter i England har de siste årene jobbet i legesentre som første kontakt ved muskel- og skjelettlidelser. Erfaringene så langt er gode.

Nyheter

Det viser de første dataene fra en toårig evaluering av ordningen «first contact physiotherapy» (FCP). Studien gjennomføres av Keele University og Nottingham University. Foreløpige resultater tyder på at pasientenes erfaringer er overveiende positive, skriver det britiske fysioterapeutforbundet, CSP, på sine nettsider.

Det er CSP i samarbeid med NHS England som har gitt universitetene i oppdrag å evaluere ordningen over en toårsperiode i ulike deler av England.

Studien evaluerer effekten av tilgang til fysioterapeut innenfor rammen av et legesenter, før muskel- og skjelettpasientene får time hos lege. I tillegg til å evaluere pasienterfaringer og behandlingstilbud, ser forskerne på om ordningen kan minske legenes arbeidsbelastning og dermed frigjøre ressurser i helsevesenet og behandlingskjeden.

De foreløpige resultatene viser også at det vært en betydelig nedgang i antall henvisninger til ortoped, det er tatt færre blodprøver og skrevet ut færre resepter på medikamenter.

«First contact physiotherapy» (FCP) innebærer at fysioterapeutene har sin praksis ved et legesenter, eller at de er ansatt av leger som driver senteret.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten