Revmatoid artritt
Oppdaterte NICE-retningslinjer anbefaler at voksne med revmatoid artritt bør ha tilgang til fysioterapi blant annet for å bli oppmuntret til jevnlig trening og bli vist øvelser for å gjøre leddene mer fleksible og for å styrke musklene.

Oppdaterte NICE-retningslinjer om revmatoid artritt

Henvis pasienter videre om de små leddene på hendene eller føttene er affisert, eller mer enn ett ledd er affisert, heter det i oppdaterte NICE-retningslinjer om revmatoid artritt.

Nyheter

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) har oppdatert retningslinjene om revmatoid artritt fra 2009. Der går de blant annet inn på når voksne pasienter bør henvises fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten. Det gjelder når: 

  • Du mistenker at det er vedvarende betennelse i leddvæsken uten å være sikker på årsaken
  • De små leddene på hendene eller føttene er affisert
  • Mer enn ett ledd er affisert
  • Det har gått mer enn tre måneder siden symptomene oppsto og pasienten er kommet til behandling

De tidlige tegnene på revmatoid artritt oppdages ofte i primærhelsetjenesten, skriver British Medical Journal. Pasientene kommer ofte med hovne ledd og leddsmerter.

Rask henvisning til spesialist er viktig for å komme tidlig i gang med behandling og forhindre eller redusere uførhet.

I retningslinjene heter det at voksne med revmatoid artritt bør ha tilgang til fysioterapi for å:

  • Bedre den fysiske formen og bli oppmuntret til jevnlig trening
  • Bli vist øvelser for å gjøre leddene mer fleksible, styrke musklene og håndtere andre fysiske svekkelser
  • Lære om kortsiktig smertelindring gjennom metoder som transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) og voksbad