Ønsker kontroll av alternativbransjen

Ønsker kontroll av alternativbransjen

Nordmenn bruker milliarder av kroner på alternative behandlinger. Nå har Forbrukerombudet bedt Helsedepartementet om å ta grep.

Nyheter

- Det er bekymringsfullt at styresmaktene verken fører tilsyn med den alternative behandlingen, eller stiller offentlige krav til utdanningskvaliteten innen de ulike behandlingsformene, sier forbrukerombud Gry Nergård til nettstedet Dine Penger.

Annenhver nordmann

Denne uken la hun og Forbrukerombudet frem flere grep de mener Helsedepartementet bør ta for å sikre nordmenns forbrukervern i kjøp av «alternativ medisinsk og fysikalsk behandling».

Nordmenn med helserelaterte plager er nemlig svært god butikk for alternativbransjen. I 2012 ble alternative medisiner og behandlinger kjøpt av nær annenhver nordmann  – til en regning på til sammen 4,7 milliarder kroner, følge Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM).

En kontrollaksjon ombudet gjorde tidligere i år, avdekket en rekke lovbrudd. Forbrukerombudet mener derfor forbrukervernet må styrkes mot de faktiske behandlingene.

Tre grep

Det er særlig tre grep som Forbrukerombudet ønsker at myndighetene og helseminister Bent Høie (H) skal ta:

  • Krav til grunnleggende medisinsk utdanning for alle som driver alternativ behandling for å redusere risikoen for feilbehandlinger
  • Sette ned et fagutvalg som jobber frem et tryggere og bedre regelverk som sikrer forbrukervernet
  • Opprettelse av et offentlig organ som fører tilsyn med utøvingen og kvaliteten på behandlingene

- Bør prioritere forbrukervern

- Vi jobber ikke for at alternativ behandling skal bort, men for at det skal være trygt. På bakgrunn av den brede samarbeidsviljen om bedre regelverk, mener vi styresmaktene nå bør prioritere å styrke forbrukervernet innen alternativ behandling, sier Nergård.

Forslagene ble lagt frem i et møte med Helse- og omsorgsdepartementet denne uken.

Til Dine Penger understreker statssekretær Cecilie Brein-Karlsen (Frp) at møtet var på ombudets initiativ, men at de nå vil gjøre en vurdering om det er ting de bør se nærmere på.

Les mer på Dine Penger