Mer fysisk aktivitet gir økt levealdre blant eldre

Økt levetid blant aktive eldre

Økt fysisk aktivitet er et like viktig tiltak som å stumpe røyken for å øke levetiden hos menn over 70.

Nyheter

Selv hos 73-åringer er det en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet og dødelighet når man sammenligner fysisk aktive og fysisk inaktive eldre. Det er konklusjonen i en studie av nær 15.000 norske menn som ble fulgt opp i 12 år.

40 prosent reduksjon

En halvtime fysisk aktivitet seks dager i uken var forbundet med cirka 40 prosent redusert risiko for (tidligere) død, sammenlignet med sedate eldre. Menn med høyt fysisk aktivitetsnivå levde fem år lengre enn menn som var stillesittende. 

Når de to forskerne Ingar Holme og Sigmund A. Anderssen sammenlignet effekten av røykeslutt og fysisk aktivitet på dødelighet, fant de at det var like stor helsegevinst ved å være mer fysisk aktiv som å stumpe røyken.

Artikkelen er et resultat av Oslo-studien, og ble først omtalt av Dagens Medisin

Les hele artikkelen gratis fra Helsebiblioteket.