Trykkbølgebehandling under lupen.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Ny studie: Trykkbølgebehandling ikke bedre enn placebo

Effekten av trykkbølgebehandling (rESWT) ved subacromiale smerter (skuldersmerter) er nå evaluert i en norsk studie. Behandlingen viste seg å ikke være bedre enn placebobehandling, men med unntak av en liten subgruppe. 

Nyheter

En norsk randomisert kontrollert studie ønsket å måle effekt av trykkbølgebehandling ved subacromiale smerter, med en varighet over tre måneder. 143 pasienter, alder 25 til 70 år, ble tilfeldig fordelt til enten trykkbølgebehandling eller simulert trykkbølgebehandling (placebo) en gang i uken i fire uker, sammen med overvåket trening en gang i uken i fire uker, og to ganger i uken de neste åtte ukene.  

Resultatene av behandlingen ble evaluert etter 24 uker ved bruk av Shoulder Pain and Disability Index (SPADI). Forskerne fant ingen forskjell mellom gruppene, som begge opplevde bedring. I subgruppeanalyser fant forskerne ut at en liten undergruppe med påviste kalkavleiringer i skulderens rotatorcuff/ rotatormansjett hadde nytte av trykkbølgebehandlingen.

Kilde:    

Kvalvaag E, Brox JI, Engebretsen KB. Effectiveness of Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy (rESWT) When Combined With Supervised Exercises in Patients With Subacromial Shoulder Pain: A Double-Masked, Randomized, Sham-Controlled Trial. Am J Sports Med (2017) (11):2547-2554. doi: 10.1177/0363546517707505