Kate Brandal
Kate Brandal er godkjent psykomotorisk fysioterapeut. Foto: Privat.

Ny psykomotorisk fysioterapeut

Nylig fikk Kate Christensen Brandal godkjent spesialistutdanningen i psykomotorisk fysioterapi. Det gir ikke automatisk økt lønn i jobben ved sykehuset.

Nyheter

- Jeg er naturlig nok svært tilfreds med at jeg er ferdig, og har fått godkjent spesialistutdanningen. Det har tatt 5 ½ år. Samtidig er det underlig at jeg ikke øker i lønn, slik for eksempel psykologene gjør når de får spesialistgodkjenning, sier Christensen Brandal.

51-åringen praktiserer til daglig ved DPS Nedre Romerike, som er tilknyttet Ahus. Som ansatt i sykehus, vil hun ikke øke i lønn etter endt spesialistutdanning.

Bør få høyere lønn
Det mener leder i faggruppen for psykomotoriske fysioterapeuter, Merete Tønder, er forferdelig.

- Utdanningen koster mye og tar lang tid. Jeg har selv veiledning for flere av studentene, og ser hvor mye tid og energi de bruker. Det er derfor utrolig trist at det ikke fører til lønnsøkning, sier Tønder.

Hun mener økt lønn vil føre til at flere velger å bli spesialister. Samtidig mener hun fysioterapi som fag blir styrket, fordi pasientene oftest ønsker kompetent helsepersonell.

Derfor ønsket hun spesialistgodkjenningen

Christensen Brandal valgte å ta utdanningen, fordi hun ønsker flere ben å stå på hvis det blir nedskjæringer ved sykehuset.

- Jeg har tidligere jobbet ved en døgnavdeling som ble nedlagt i 2015. Da opplevde jeg at det ble stilt spørsmål om hvorvidt sykehuset skulle beholde fysioterapistillingen. Den gang valgte de å la meg fortsette, men jeg ville ha mer tyngde for å bli tryggere, sier hun.

Christensen Brandal tenker også at hun står sterkere, hvis hun på et tidspunkt må starte for seg selv og søke om driftstilskudd.

- Jeg har jobbet i psykiatrien siden 2002. Det var derfor naturlig å velge psykomotorisk fysioterapi som spesialgodkjenning, da jeg skulle velge retning. Jeg ønsker å fortsette å jobbe innenfor denne retningen, sier Christensen Brandal.

Hun har jobbet klinisk gjennom hele utdanningsperioden, og hadde ingen problemer med å tilfredsstille kravet om minst 200 timer praksis.

Kort om psykomotorisk fysioterapi

Det er i dag 396 psykomotoriske fysioterapeuter med spesialistgodkjenning i Norge. (tallet sjekkes av NFF)

De tar utgangspunkt i kroppen, når de starter behandling. De vanligste virkemidlene er øvelser, bevegelser, massasje, berøring og sansestimulering. Samspillet mellom muskulatur, pust og bevegelser står sentralt.

Psykomotoriske fysioterapeuter jobber i kommunehelsetjenesten, privat praksis, på sykehus, i psykisk helsevern, skoler og barnehager samt i bedriftshelsetjenesten og i konsulentvirksomheter.

De jobber også innen forskning, utdanning og administrasjon.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten