mishandling
Ikke snakk om løsninger, lytt isteden og tilby støtte, råder det australske fysioterapeutforbundet etter en konferanse om familievold nylig.

Når pasienten blir slått hjemme

Pasienten kommer med blåmerker og gir en forklaring som ikke virker troverdig. Hva gjør du som fysioterapeut når du mistenker at pasienten din blir slått av partneren sin?

Nyheter

I Australia tok fysioterapeuter nylig familievold opp som et viktig tema. Spørsmålet var hva fysioterapeuter kan gjøre når de får mistanke om mishandling. Pasienter kan være gode til å skjule det som skjer, og ikke ønske å betro seg om problemene sine.

-Hvis de har åpnet seg for deg, må du respektere deres ønsker om hva de vil gjøre. Om de ber om råd, kan du oppmuntre dem til å oppsøke mer hjelp fra for eksempel fastlegen eller organisasjoners hjelpetelefoner. Min anbefaling er ikke å snakke om løsninger, lytt isteden og tilby støtte. Ofte stoler de på relasjonen de har bygget med deg som fysioterapeut og ønsker bare noen som vil lytte til dem, sier Anita Bir i kvinnehelseseksjonen i det australske fysioterapeutforbundet.

Brosjyrer på venterommet

Emily Maguire leder familievoldsenteret Domestic Violence Resource Centre Victoria (DVRCV) i Australia. Hun sier at fysioterapeuter kan oppmuntre pasienter til å betro seg ved å ha plakater og brosjyrer om familievold liggende på venterommet. De kan også rigge til steder i lokalet hvor kvinnen kan se barna sine, men snakke uten at de hører det.

Maguire oppfordrer fysioterapeuter til å stille åpne spørsmål uten å dømme, til å lytte og oppmuntre pasientene til å la seg henvise til hjelp.

Vite grensene for egen rolle

Maguire understreker at mye av volden kan være av psykisk art. Hun sier også at det er viktig å vite hvor grensene for egen rolle går.

-Folk kvier seg veldig for å spørre om en person føler seg trygg eller hvor de skadene kom fra, fordi de er redd de må gå inn i rådgivningsmodus. Å vite hva din egen rolle er, hvordan stanse en samtale før den går for langt og å være tydelig overfor personen at det bare er så og så mye du kan gjøre før du henviser personen videre, er veldig viktig, sier hun.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten