npe pasientskader
De fleste som klaget på fysioterapi til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i fjor, oppga at de hadde fått verre smerter etter fysikalsk behandling. Men NPE avslo klagene, fordi de mente plagene mest sannsynlig skyldtes pasientens grunnlidelse.

NPE avslo ni klager mot fysioterapeuter

I fjor klaget ni pasienter på fysikalsk behandling til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). NPE avslo alle sakene, men utbetalte erstatning for tre medholdssaker fra året før.

Nyheter

I fjorårets saker klager pasientene i hovedsak på at de har fått verre smerter etter fysikalsk behandling, opplyser Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til Fysioterapeuten. De skriver i en epost at de har gitt avslag fordi de ikke mener at det er en sammenheng mellom plagene og behandlingen. Smertene til pasienten skyldes mest sannsynlig den grunnlidelsen pasienten fikk behandling for. Det har heller ikke vært svikt i behandlingen, heter det.

Samtidig betalte NPE ut 200.000 kroner i erstatning til fysioterapipasienter i fjor. Disse gjaldt tre vedtak med medhold som var fattet i 2017, hvor utbetalingen skjedde i 2018.

Pasientene fikk medhold på grunn av svikt i behandlingen, ifølge NPE.

Betennelse etter injeksjon

I den ene saken fikk pasienten injeksjon med kortison på grunn av slimposebetennelse i skulderen. Pasienten fikk betennelse i leddkapsel etter injeksjonen. Behandler har ikke tatt spesielt hensyn til antiseptiske forhold, med tanke på at vedkommende gikk på steroider, anfører NPE.

I den andre saken fikk pasienten psykomotorisk fysioterapi for fibromyalgi. Behandler har opptrådt uforsvarlig og grenseoverskridende overfor pasienten - rolleblanding. Behandler burde avsluttet behandling eller byttet behandlingssted, da pasienten uttrykte følelser overfor behandleren. Pasienten har fått varig forverring av psykiske lidelser, skriver NPE.

Nerveskade i skulderblad

I den tredje saken fikk pasienten manuellterapi med langvarig sterkt trykk på skulder og skulderbladområde. Pasienten hadde hatt skuldersmerter i flere år og skulderblad hadde flyttet seg oppover. NPE mener at det er en sannsynlig sammenheng mellom manuellterapi med langvarig trykk på skulder, og nerveskade i skulderblad - nervus dorsalis skapula. Pasienten har fått redusert funksjon i rombemuskelen. NPE har heller ikke mottatt journal i saken, anmerkes det.

NPE mottok totalt sett 5677 nye saker i 2018. Det er en liten nedgang på 2,3 prosent fra 2017. Her kan du se statistikk fra NPE.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten