rygg- og nakkeplager

Mener rygg- og nakkeplager koster 8,7 milliarder kroner

Rygg- og nakkeplager belaster helsevesenet for omlag 8,7 milliarder kroner årlig, anslår Oslo Economics. 

Nyheter

Oslo Economics har laget en rapport om kostnader og utbredelse av rygg- og nakkeplager i Norge. Rapporten er finansiert av Norsk Kiropraktorforening. Oslo Economics mener at rygg- og nakkeplager er den største årsaken til helsetap og yrkesfravær. Verdien av tapt produksjon i arbeidslivet utgjør trolig 50 milliarder kroner, ifølge rapporten. Her har de regnet inn både tapet ved at enkelte ikke arbeider, ved sykefravær og uføretrygd, og at noen er på jobb, men arbeider mindre effektivt enn de ellers ville gjort.

145 000 til fysioterapeut

Totalt ble nesten 150 000 pasienter sykmeldt på grunn av rygg- og nakkeplager i løpet av 2018. Samme år var om lag 145 000 personer i kontakt med fysioterapeut med driftstilskudd for slike plager. Fysioterapeutene mottok over 414 millioner kroner i refusjoner.

Utfra befolkningsundersøkelser og studier anslår Oslo Economics at rygg- og nakkeplager rammer 1,2 millioner nordmenn hvert år.

– Rygg- og nakkeplager er den viktigste enkeltårsaken til ikke-dødelig helsetap i Norge, og kan derfor anses som et folkehelseproblem. Strakstiltak for de som plages kan gi økt livskvalitet, redusere behovet for helsetjenester og bidra til større grad av deltakelse i arbeidslivet. I tillegg er det viktig med forebyggende tiltak, særlig når det gjelder livsstilsrelaterte risikofaktorer som røyking, overvekt og fysisk inaktivitet, sa Erik Magnus Sæther i Oslo Economics da rapporten ble presentert, ifølge Norsk Kiropraktorforening. 

Pleie- og omsorgsmedarbeidere får hyppigst plager

Tall fra Levekårsundersøkelsen viser at de som hyppigst får ryggplager, er pleie- og omsorgsmedarbeidere, førskolelærere og kokker. De som sliter mest med nakkeplager, er frisører, kokker og pleie- og omsorgsarbeidere.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Ledige stillinger

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten