Medieoppslag kan være en direkte årsak til symptomer

Medieoppslag kan utløse sterke symptomer på sykdom

Forventning om negative effekter kan øke sannsynligheten for å oppleve symptomer, viser ny studie. -Media må være mer ansvarlig når de advarer om helserisiko, skriver forfatterne
 

Nyheter

Medieoppslag om substanser som er angivelig helsefarlige kan gi enkelte mennesker symptomer på en sykdom, selv om det ikke er saklig grunn for det. Dette er konklusjonen i en studie av fenomenet «el-overfølsomhet». Studien, fra Johannes Gutenberg Universität, Mainz, illustrerer hvordan media kan utløse eller forsterke noceboeffekter hos noen mennesker.

Elektromagnetiske felt

Ofte rapporterer media om den potensielle helserisikoen forbundet med elektromagnetiske felt (EMF) produsert av mobiltelefoner, mobiltelefonmaster, høyspentlinjer og WiFi-enheter. Personer som er følsomme for elektromagnetiske felt rapporterer symptomer som hodepine, svimmelhet, brennende eller prikkende følelse på huden, og tilskriver disse effektene denne strålingen.

I studien ble 147 forsøkspersoner først vist et TV-opptak. En gruppe deltakere så en BBC One dokumentar, som handlet om potensielle helsefarer angivelig knyttet til mobiltelefon og WiFi-signaler. Den andre gruppen så en dokumentar omhandlende data- og mobildatasikkerhet.

I etterkant av TV-opptakene ble begge gruppene ble utsatt for falske WiFi-signaler, som de ble fortalt var ekte. Selv om de ikke ble utsatt for reell stråling, utviklet noen av forsøkspersonene karakteristiske symptomer: 54 prosent rapporterte om uro og angst, tap av konsentrasjon eller prikking i fingre, armer, ben og føtter. To deltakere forlot studien for tidlig fordi deres symptomer var så alvorlige at de ikke lenger ønsket å bli utsatt for den antatte strålingen.

Irrasjonelle symptomer

Studien viser at medieoppslag om potensielle farer, som ofte mangler vitenskapelig dokumentasjon, kan ha en betydelig effekt på helsen til deler av befolkningen. Slike spekulasjoner om helsefare kan i verste fall føre til at noen utvikler irrasjonell overfølsomhet for elektromagnetiske stråler. Dette kan videre føre til jobbfravær og isolasjon fra sosiale settinger.  

Forfatterne konkluderer med at vitenskap og media må samarbeide tettere og sørge for at rapporter om mulige helsefarer blir så nøyaktig som mulig, for å unngå at denne typen problemer ikke eskalerer ytterligere.  

Kilde: Johannes Gutenberg Universität, Mainz

Les mer her

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten