Behandling med eller uten manuell drenasje?

Manuell lymfedrenasje ikke bedre enn kompresjon

En ny studie indikerer at manuell lymfedrenasje som behandling av lymfødem hos kvinner som er operert for brystkreft ikke er bedre enn kompresjonsbehandling.  

Nyheter

Fysioterapeut og forsker Mette Tambour ved Syddansk ved Universitet står i spissen for studien. Studiens resultater indikerer at det kan være på tide å justere praksis innen dette feltet, noe man så smått har startet med i Danmark. Tambour presiserer at studiens hovedutfallsmål var ødemets størrelse, altså hvor mye de ulike behandlingene kunne minske volumet på et lymfødem hos denne pasientgruppen.  

Tidsbesparende

Opptil halvparten av alle kvinner som opereres for brystkreft utvikler lymfødem på grunn av at lymfevæsken ikke lenger kan transporteres bort av kroppens egne systemer. Pasienter som opplever dette kan bli tilbudt komplett fysioterapeutisk lymfødembehandling, som består av manuell lymfedrenasje, kompresjon (med bandasjer el.l.), hudpleie og øvelser med veiledning. Denne behandlingspakken er relativt ressurskrevende, og Tambour mener ut fra resultatene i sin studie, at behandlere nå må vurdere hvorvidt man kan bruke tiden sin annerledes.  

Like gode

Tambours studie omfattes av 77 kvinner som hadde blitt operert for brystkreft. Disse var fordelt på tre ulike sykehus. Halvparten av kvinnene ble fordelt til hele konseptpakken, mens den andre halvparten ble fordelt til konseptpakken minus manuell lymfedrenasje. Kvinnene ble testet med et volumenmeter, i tillegg til at ødemets omfang ble målt (centimetermål). Tyngde- og spenningsfølelse i arm, skulder og bryst ble målt på en skala fra 0-10. I tillegg måtte deltakerne fylle ut et spørreskjema omhandlende livskvalitet. Alt dette ble gjort før behandlingsstart, like etter behandling og et halvt år etter behandling.

Resultatene viste at begge gruppene opplevde like god effekt av den behandlingen de fikk.  

Forskerne estimerte at den manuelle lymfedrenasjen tok ca. 30 minutter å utføre per behandling.

Endret praksis

Studien har medført at to av de tre involverte danske sykehusene allerede har endret sin praksis på dette området.

I stedet for at alle pasientene automatisk igangsettes med den komplette konseptbehandlingen, vurderes lymfødemet nå i hvert enkelt tilfelle av en fysioterapeut før behandling igangsettes. Dersom ødemet er «bløtt», forsøkes kun kompresjon først. Dersom det er et «hardt» ødem, og pasienten opplever stor grad av spenning og tyngde, vurderes manuell lymfedrenasje i tillegg.

Ønsker manuell drenasje uansett

Forskningsgruppen spurte også pasientene om hva de ønsket av behandling, samtidig som de opplyste om at det ikke var noen forskjell i behandlingseffekt mellom de ulike alternativene. Av en svarprosent på 76, opplyste hele 75% at de ønsket manuell lymfedrenasje selv om den ikke var mer effektiv og tok lengre tid.

-Grunnen til dette er nok først og fremt fordi de synes det er behagelig, ifølge Tambour.

Liten studie

Tambour presiserer at studien, med sine 77 deltakere, er relativt liten i den store sammenhengen, men at flere internasjonale studier viser lignende resultater.

Først omtalt på fysio.dk

Les hele artikkelen i British Journal of Cancer

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Ledige stillinger

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten