meldeplikt helsetilsynet

Må varsle om alvorlige hendelser i kommunene

Fra 1. juli har fysioterapeuter i kommunene plikt til å varsle Statens helsetilsynet om alvorlige hendelser. Det er også blitt lavere terskel for å miste autorisasjonen.

Nyheter

Til nå har sykehusene hatt plikt til å varsle Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser, mens kommunene ikke har hatt en slik plikt. Fra 1. juli ble dette endret, slik at både sykehus og kommunale tjenester skal varsle. Fysioterapeuter ansatt i kommunal tjeneste må da melde fra om dødsfall eller alvorlige skade, eller om en pasient skader en annen pasient.

Varslingsplikten gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko, skriver sykepleien.no.

Lettere å bli fratatt autorisasjonen

Den nye helsetilsynsloven gjør det også lettere å bli fratatt autorisasjonen. I lovteksten endres ordlyden «grov» til «vesentlig» mangel på faglig innsikt, og tilsvarende fra «grove» til «vesentlige» pliktbrudd. Det markerer at terskelen skal være noe lavere enn dagens ordlyd tilsier, med tanke på tilbakekall og begrensning av autorisasjon, opplyser Helse –og omsorgsdepartementet til sykepleien.no.

Vurderer tilsyn

Får Helsetilsynet inn en alvorlig melding, vil de raskt vurdere den, og dra på tilsyn om det er nødvendig. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenester skal også varsles. De skal primært ta saker som har overføringsverdi til andre deler av helsetjenesten.

Utvidelsen av varselordningen innebærer at også pasienter og pårørende vil få mulighet til å varsle Helsetilsynet selv om alvorlige hendelser.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Ledige stillinger

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten