sykepleie

Lavere sykefravær med iBedrift

På knappe tre år har Kvaløysletta sykehjem i Tromsø redusert sykefraværet med 40 prosent. Stikkord har vært nærvær, forebygging og praktiske ansatte.

Nyheter

Fakta om iBedrift

  • Et tilbud fra NAV og UNN til IA-bedrifter (inkluderende arbeidsliv) i arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær
  • Tilbyr kurs, undervisning og veiledning
  • Hovedmålgruppen for iBedrift er ansatte med muskelplager, skjelettplager og lettere psykiske problemer
  • Nyere forskning tyder at tidlig avklaring, mestring og tilrettelegging kan redusere sykefraværet i denne målgruppen
  • Tilbudet er basert på et forpliktende samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

(kilde: iBedrift, UNN)

I 2009 hadde Kvaløysletta sykehjem i Tromsø kommune et sykefravær på 15,9 prosent. Det samme året startet de et samarbeid med iBedrift ved UNN. Tre år senere var sykefraværet nede på 9,5 prosent. Nå er målet å komme ned på 8,5 prosent og stabilisere seg på dette nivået.

– Med iBedrift har vi jobbet mye med å få de ansatte til å ta ansvar for egen helse, i stedet for å gå rett til lege. Fokuset vårt har vært mer på forebygging og mindre på sykefravær, forteller Wigdis Olsen til sykehusmagasinet ved UNN, Pingvinen. Hun er enhetsleder på Kvaløysletta sykehjem.

 – iBedrift handler om å bygge en kultur hvor det er lov til å være på jobb selv om man ikke er hundre prosent frisk. Det er alltid bedre at en ansatt kommer på jobb med sine problemer, enn at de går inn i en lengre sykmelding. Vi ønsker å forsterke de gode grunnene til å være på jobb, forteller Jostein Bentzen, prosjektleder i iBedrift.

– Å være på jobb er en av de beste medisinene vi har mot høyt sykefravær. Med langvarige, delvis kroniske lidelser er det urealistisk å tro at man kan bli 100 prosent frisk. Fokuset bør heller ligge på å øke mestringsevnen til de ansatte.

Kilder: Pingvinen januar 2013

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten