Løping mot artrose

Kan løping forebygge artrose?

To nylig publiserte artikler avliver myten om at løping er en høyrisikosport med tanke på utvikling av kne- og hofteartrose.

Nyheter

Forfatterne av en studie som ble publisert i Medicine & Science in Sports & Exercise (1) i september 2013, innleder blant annet med at støtbelastningen på kneet er mye høyere ved løping enn ved gange. Slike belastninger har tidligere blitt forbundet med utvikling av artrose i kneet. Løpere har likevel ikke høyere risiko for å utvikle denne typen artrose sammenlignet med de som ikke løper. Paradoksalt nok ser det ut til at løping kan dempe effekten av de veldig høye belastningene kneleddet får.

Lik belastning

Forskerne fikk 14 voksne til å gå og løpe i et tempo de selv valgte, mens belastningen ble målt. Selv om toppbelastningen var tre ganger høyere ved løping, varierte ikke belastningen per tilbakelagte distanse mellom løping og gange. Forfatterne konkluderte med at sammenlignet med gange, så det ut til at den relativt korte varigheten av bakkekontakt, og de relativt lange stegene i løping, så ut til å dempe toppbelastningen på leddene, slik at den totale belastningen per tilbakelagte distanse ikke var høyere enn ved gange.

Løping og hofteleddsartrose

En annen studie, som ble publisert i Medicine & Science in Sports & Exercise i juli 2013 (2), har sett på effekten løping og gange har på hofteleddsartrose og risikoen for innsetting av hofteprotese.

-Løping og andre energiske idrettsaktiviteter har tidligere vært antatt å øke risikoen for denne typen artrose mer enn å gå, og mer enn mindre energiske idretter, innleder forfatterne av studien.

Med utgangspunkt i dette, gjorde de derfor analyser for å finne ut om løping, gange og annen trening påvirket risikoen for artrose og dertil hofteprotese. De undersøkte også hva slags rolle kroppsmasseindeks spilte i disse tilfellene.

Lav BMI

Av 74752 løpere, rapporterte 2004 om artrose, og 259 om innsettelse av hofteprotese i løpet av oppfølgingstiden på syv år. Av de 14625 som gikk turer, rapporterte 696 artrose, og 114 fikk hofteprotese i løpet av 5,7 års oppfølgingstid. Forfatterne konkluderte med at løping reduserte risikoen for både kne- og hofteartrose. En årsaksforklaring kan, i følge forskerne, være at løpere har lavere kroppsmasseindeks enn svært mange andre (2). En annen forklaring som nevnes er at at belastningen per tilbakelagte distanse er relativt lav i løping sammenlignet med gange (1).

Det er verdt å merke seg et lav deltakerantall i artikkelen forfattet av Miller et al. (1).

Referanser

  1. Miller RH, Edwards WB, Brandon SC, Morton AM, Deluzio KJ.. Why Don't Most Runners Get Knee Osteoarthritis? A Case for Per-Unit-Distance Loads.. Med Sci Sports Exerc. 2013.
  2. Williams PT.. Effects of running and walking on osteoarthritis and hip replacement risk.. Med Sci Sports Exerc. 2013; 45(7): 1292-7.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Ledige stillinger

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten