Kamilla Skallerud - portrett
Kamilla Skallerud. Foto: Privat

Kamilla får ikke ordinær praksis

Kamilla Skallerud og 169 andre fysioterapeutstudenter ved OsloMet mister praksisplasser som følge av korona-pandemien. Det er studenter ved studieretningene fysioterapi og Mensdieck som rammes.

Nyheter

Nå jobber universitet med alternative løsninger, og størst er utfordringen for de 70 avgangsstudentene.

Kamilla er inne i sitt siste semester som fysioterapistudent ved OsloMet. I leiligheten på Kolbotn bugner det av bøker og forskningsrapporter. 27-åringen forsøker å holde dagene i gang med å lese. 

Men aller helst skulle hun vært i praksisjobb på lungeavdelingen til Ahus. Der skulle hun startet mandag 16. mars. Det satte korona-viruset en stopper for. 

- Jeg fikk beskjed om at det ikke ble noe av praksisplassen fredagen før jeg skulle starte. Jeg forstår at det har vært vanskelig for OsloMet, sier Kamilla.

Trenger 150 timer praksis

Etter det har det versert flere versjoner om hvordan de skal kunne gjennomføre den obligatoriske praksisen over ni uker. Kamilla klarte å få jobb ved et sykehjem, men fikk ikke nok timer til å få jobben godkjent som praksisplass. OsloMet krever at studentene må jobbe minst 150 timer i en helseinstitusjon for å få godkjent jobben som praksis.

Kamilla Skallerud jobber på PC

- Det har vært noen usikre dager og uker. Jeg har forsøkt å lese så godt jeg kan, men er ikke sikker på hva jeg skal prioritere. Midt i det hele, skal jeg nå velge turnusplass fra høsten, sier Kamilla.

I dag – torsdag 26. mars – fikk de endelig svar. OsloMet tilbyr en tilpasset løsning over nettet. Et digitalt undervisningsopplegg er under utarbeidelse, og starter mandag 30. mars.

Praksis er i utgangspunktet nødvendig

Det betyr at de 70 avgangsstudentene innen studieretningen fysioterapi og Mensendieck - som skulle hatt praksis nå - kan gjennomføre et undervisningsopplegg som kompenserer for tapt praksisperiode. Det sikrer at studentene får det OsloMet betegner som normal studieprogresjon.

For andre-års-studentene arbeides det også med alternative løsninger. 

Sammenhengende praksisperioder i kommune-og spesialisthelsetjenesten er i utgangspunktet nødvendig for å oppnå læringsutbyttene som kreves for å gå opp til eksamen og få godkjent studiene.  

- Det er bra. Det viktigste for meg, er at jeg får godkjent studiet og kan begynne som turnuskandidat fra høsten. Hvis studiet ikke hadde blitt godkjent, måtte jeg ha utsatt turnusjobben i ett år, sier Kamilla.

Dette sier OlsoMet

Skjermbilde 2020-03-26 kl. 14.01.36

Studieleder Marianne Aars ved OsloMet er også fornøyd med at de har fått et tilbud på plass. Samtidig innser hun at det ikke er optimalt. 

- Dette er naturlig nok en vanskelig situasjon. Studentene er avhengig av å møte reelle pasienter for å utvikle den kompetansen man trenger som fysioterapeut. På fakultet for helsevitenskap har man vurdert ulike måter å kompensere for ordinær praksis som ikke lar seg gjennomføre denne våren.  På instituttet har det vært hektisk arbeid for å utvikle en nettbasert løsning, som ett alternativ.  Vi ser dette ikke er et fullverdig alternativ, men et «godt nok» alternativ i denne ekstreme situasjonen, sier studieleder Marianne Aars ved OsloMet.

 Ordinære jobber godkjennes

Utdanningen har per nå fire praksisplasser som er åpne for tredje-års-studenter. I tillegg er det noen av studentene som er i ordinær jobb i helseinstitusjoner. Disse vil kunne få jobben godkjent som praksis gitt at de kan dokumentere 150 timers arbeid samt levere nærmere spesifiserte oppgaver. Ingen av dem vil få ordinær praksisveiledning, men får oppfølging av lærere ved utdanningen.

- De andre mangler tilbud. Vi er godt i gang med å utvikle en web-basert løsning hvor studentene får oppgaver, arbeider med kasuistikker, ser videoer og deltar i veiledningsgrupper og felles webinar. Men de får ikke pasientkontakt. Likevel anser vi at vi skal klare å utvikle et opplegg som kan godkjennes som praksis, sier Aars (bildet).

Ikke første praksisperiode

Noe av grunnen til at web kan godkjennes, er at studentene har hatt praksis tidligere studieår, eller skal ha det senere i studieløpet.

- Denne gruppen studenter i avgangskullet som mister sin siste ordinære praksisperiode, gjennomførte ni ukers praksis i høstsemesteret og hadde praksisperioder da de gikk andre-året. Vi mener derfor at vi har utarbeidet de beste alternativene som er mulig ut fra de rammene vi har, i denne ekstraordinære situasjonen, sier Aars. 

hanna norheim 2

Studentene fornøyd, men...

Leder Hanna Norheim i FYSIO Norge – studentorganisasjonen til fysioterapeuter – er glad for at OsloMet har kommet med en løsning som betyr at avgangsstudentene får fullført utdannelsen sin. Samtidig er hun bekymret.

- Det er kjipt for spesielt avgangsstudenter, hvis de hadde kommet i en situasjon hvor utdanningen ikke ble godkjent på grunn av noe de ikke råder over. Derfor er det bra at OsloMet tar tak, sier Norheim.

Hun er imidlertid noe betenkt over at praksisen skal skje over web, og at studentene dermed mister pasientkontakt.

- Vi lærer utrolig mye når vi er ute i praksis, både om oss selv og hvordan vi kommuniserer med pasientene. I tillegg får vi god veiledning. Det går studentene glipp av nå. Samtidig er det mulig å ta mye igjen i løpet av turnusåret, sier Norheim.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten