Enkelte svenske fysioterapeuter opplever kraftig lønnshopp.

Høy etterspørsel skaper lønnspress

Mangelen på fysioterapeuter i Sverige begynner å merkes i form av høyere lønninger, ifølge en lønnsundersøkelse som det svenske forbundet har gjennomført.

Nyheter

Det svenske bladet Fysioterapi skriver i et temanummer om arbeidsmarkedet at lønnsundersøkelsen inneholder flere kommentarer soim illustrerer utviklingen.

En skriver:
«I november 2016 var det stor personalmangel på min arbeidsplass. Til slutt var det bare 1,75 årsverk igjen av opprinnelig sju årsverk. Da fikk en av oss tilbud om en annen jobb og skulle til å si opp. Først da reagerte ledelsen. De ville snu trenden og lokke til seg flere fysioterapeuter, og økte derfor lønningene våre med 25 prosent. I dag, ett år senere, er vi fullt bemannet, og alle nyansatte har fått samme lønn som oss.»

Forbundet Fysioterapeuterna gjennomfører lønnsundersøkelsen hvert år, og det er alltid mulig å skrive inn kommentarer:

-Det handler som regel om frustrasjon over at man ikke får opp lønnsnivået. Men nå har vi for første gang fått inn kommentarer om at en del arbeidsgivere har kastet seg på galoppen og økt lønningene, sier Therese Barrington i Fysioterapeuterna til tidsskriftet.

En annen fysioterapeut skriver ifølge Fysioterapi at nå er det virkelig «vårt marked»:
«Vi må støtte hverandre, spesielt de nyutdannede, og våge å kreve bedre lønn. Jeg får en solid lønnsøkning hvis jeg går over til en annen kommune i morgen. Vårt landsting har endelig begynt å forstå at også de må henge med for ikke å miste kompetanse.»

-At arbeidsgiverne tar fram lommeboken for å vinne rekrutteringskampen, i en situasjon der det er mangel på fysioterapeuter, må sees som en mulighet for de som allerede er ansatt, mener Therese Barrington.