Genene har noe å si

Hjerteflimmer påvirkes av gener

Forskere ser sammenheng mellom bestemte gener og hjerteflimmer. Det gir et viktig bidrag til arbeidet med å kartlegge risikofaktorer.

Nyheter

Hjerteflimmer er den vanligste formen for forstyrrelser i hjerterytmen. Rundt 10 prosent av alle over 75 år utvikler denne tilstanden, der forkamrene i hjertet slår mye raskere enn hovedkamrene, og gir enn flimrende følelse i brystkassen.

Data fra over 1.000.000 mennesker har gitt oss større innsikt i sammenhengen mellom genene våre og risikoen for hjerteflimmer.

Tilstanden er vanligst blant de eldste, men de siste årene er hjerteflimmer også blitt mer vanlig i andre aldersgrupper. Den største økningen finner vi blant kvinner mellom 40 og 59 år.

Hjertesvikt og hjerneslag er satt i sammenheng med tilstanden.

Genene virker inn

Flere faktorer påvirker hvor utsatt du er for å utvikle hjerteflimmer, som overvekt eller lite eller overdreven fysisk aktivitet. Men gener kan også spille en betydelig rolle. Nå vet forskere mer om hvilke gener som er involvert.

Ved å bruke data fra seks store helseundersøkelser har internasjonale forskere fått større innsikt i hvilke gener som er involvert i utviklingen av hjerteflimmer. Resultatene er publisert i Nature Genetics.

Medisinske data fra over 1.000.000 mennesker er sammenlignet, deriblant fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Dette omfatter nær 35 millioner genvarianter. Disse er satt i sammenheng med over 60.000 tilfeller av hjerteflimmer.

Noen mer disponerte enn andre

– Vi identifiserte 142 risikovarianter på 111 ulike steder i kromosomene, sier professor Kristian Hveem ved HUNT.

Analysene antyder at det kan være en sammenheng mellom enkelte av disse genene og selve strukturen i hjertemuskulaturen. Denne kan utvikle seg annerledes, enten før fødselen eller i senere stadier av livet.

Selv om vi selv kan påvirke risikoen for hjerteflimmer, er altså noen av oss mer disponerte for tilstanden enn andre. Resultatene kan bidra til å peke ut de av som er utsatt for størst risiko.

Les mer på gemini.no

KildeBiobank-driven genomic discovery yields new insight into atrial fibrillation biology. Nature Genetics volume 50, pages1234–1239 (2018). https://www.nature.com/articles/s41588-018-0171-3