Musikk mot smerter

- Hiphop mot nakkesmerter, blues mot migrene...

Kjent og kjær musikk får pasienter med fibromyalgi til på glemme smertene og øke gangdistansen. Den danske hjerneforskeren Peter Vuust har i flere forsøk vist at musikk kan lindre smerter midlertidig.

Nyheter

Tre mulige forklaringer:

1: Musikk leder oppmerksomheten bort fra smertene.

2: Musikk påvirker direkte hjernens belønningssystem ved å frigi signalstoffer som dopamin og opioider, som virker henholdsvis behagelig/oppløftende og smertedempende.

3: Musikk kan påvirke vår arousal (reaksjonsberedskap) og virke dempende på nervesystemet.

Kilde: Peter Vuust/Fysioterapeuten

Hvorfor det er slik, er imidlertid fortsatt uvisst.  Danske Fysioterapeuten har i siste nummer et intervju med professor Peter Vuust, som jobber ved Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskap (CFIN), Aarhus Universitet. Vuust, som også er jazzmusiker, fikk i fjor høst 52 millioner kroner fra Danmarks Grundforskningsfond for å etablere et nytt forskningssenter i Aarhus, ”Music in the Brain”.

Individuell effekt

- Hiphop mot nakkesmerter, country mot myoser, Bob Dylan mot tannverk, en stille blues mot migrene. Listen er like lang som det er smertepasienter. Den nyeste forskningen på sammenhengen mellom musikk og smerter peker i retning av at effekten er helt individuell, skriver Fysioterapeuten.

Våren 2014 publiserte Vuust og hans kolleger en studie av 22 fibromyalgipasienter. Forsøket de utførte ble ansett for å være banebrytende, og ble også omtalt på forsiden av tidsskriftet Frontiers in Psychology.

Kronisk smerte

- I studien ble det for første gang vist at musikk også kan ha effekt på pasienter med alvorlige, kroniske smertetilstander i muskler og ledd. Forskerne i Aarhus har tidligere vist at musikk har effekt på akutte smerter, skriver danske Fysioterapeuten.

Peter Vuust er blant foredragsholderne på Fagkongressen til forbundet Danske Fysioterapeuter, som er 5.-7. mars.

Nyheter

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten