Muskel-skjelett, forslag om pakkeforløp

Foreslår pakkeforløp for muskel- og skjelettlidelser

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge fem millioner kroner til etablering av fire nye pakkeforløp. Det gjelder muskel- og skjelettlidelser, smertebehandling, utmattelse og ADHD.

Nyheter

- Regjeringen følger med dette opp regjeringspartienes seks punkter for bedre kvinnehelse. Vi foreslår derfor å innføre tre pakkeforløp for sykdommer der kvinner er overrepresentert, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding, i forbindelse med at revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram tirsdag formiddag.

Namsos-modellen

Det foreslåtte pakkeforløpet for ADHD vil ta utgangspunkt i den såkalte Namsos-modellen, som bygger på erfaringer fra Namsos BUP. Det innebærer at et profesjonelt ADHD-team gjennomfører en full utredning i løpet av en uke. Teamet består av klinikere med ulik fagbakgrunn, som alle bidrar inn i utredningen med sine unike blikk. Målet er å få raskere svar og eventuell behandling og større forutsigbarhet for barnet.

Samhandling og journal

I revidert nasjonalbudsjett er det også forslag om 20 millioner kroner til et forprosjekt for helhetlig samhandling og felles kommunal journal.
- Kommunene, KS og staten er enige om behovet for en felles digital journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi starter nå arbeidet med et felles system som vil ta oss et stort skritt nærmere målet om "Én innbygger – én journal", sier helseminister Bent Høie.

Prosjektet omfatter ikke kommunene i Møre og Romsdal og Trøndelag. De er tilknyttet Helseplattformen, som er et felles journalprosjekt for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

Kjøkken på sykehjemmet

Og som den nye eldre- og folkehelseministeren, Sylvi Listhaug har kunngjort: Hun ønsker å få kjøkkenet tilbake på flere sykehjem. Regjeringen foreslår derfor å sette av 12,5 millioner kroner som en tilsagnsramme til renovering, bygging eller etablering av kjøkken ved eksisterende sykehjem.

Regjeringen foreslår også å øke tilsagnsrammen i Husbanken for å få bygget flere heldøgns sykehjemsplasser.

Forslaget innebærer at den totale rammen for 2019 nå blir 4,18 milliarder kroner. Det tilsvarer bygging, rehabilitering og utskifting av omtrent 2400 plasser i 2019. Halvparten av bevilgningen er rettet inn mot netto tilvekst av heldøgns plasser i kommunen.

 Les mer om revidert nasjonalbudsjett 2019

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten