Åpning av kongressen 2018

Se video under:
Folk på fysioterapikongress

Vi har spurt et knippe kongressdeltakere hvorfor nettopp de deltar på Fysioterapikongressen 2018.

Nyheter