¨Størst økning i somatikken.

Fem ganger høyere vekst i somatikken enn i psykisk helsevern

I perioden 2013-2017 har kostnadsveksten i somatikken vært på 10 prosent, men på bare to prosent i psykisk helsevern.

Nyheter

Både kostnader og aktivitet, antallet pasienter og opphold, har økt i somatikken, og økningen i antallet pasienter har vært høyere enn befolkningsveksten. Det har bare vært en liten vekst i psykisk helsevern, og i rusbehandling har den tidligere store veksten nå stagnert.

Slik oppsummerer Helsedirektoratet Samdata-rapporten for spesialisthelsetjenesten 2017.  

Den samlede kostnadsveksten i aktivitet og ressursbruk i somatikken har økt med om lag 10 prosent i perioden 2013-2017, mens det i samme periode har vært en vekst på 2 prosent for psykisk helsevern.

Flere mulige forklaringer

Divisjonsdirektør Geir Stene-Larsen i Helsedirektoratet sier det er flere mulige forklaringer på hvorfor veksten i somatikken er fem ganger høyere enn i psykisk helsevern.

"Når vi ser på vekst i kostnader korrigert for prisstigning, samt også korrigert for befolkningsvekst, vil noe av den sterkere veksten for somatikk skyldes den sterke veksten i eldre innbyggere."

– Den særlig sterke veksten i antall eldre innbyggere i alderen 67-79 år de siste årene slår mer ut for somatikk enn psykisk helsevern. Innen somatikk er det de eldre som bruker tjenestene mest, mens i psykisk helsevern er bruken for de over 60 år veldig lav. Når vi ser på vekst i kostnader korrigert for prisstigning, samt også korrigert for befolkningsvekst, vil noe av den sterkere veksten for somatikk skyldes den sterke veksten i eldre innbyggere, sier Geir Stene-Larsen til Dagens Medisin.

Les mer i Dagens Medisin.