Vil

Danmark: Akupunktur under lupen

Sundhedsministeren i Danmark vil forby fysioterapeuter å behandle pasienter med akupunktur på thorax. 

Nyheter

Unntaket skal være dersom de blir veiledet av lege. Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi kjemper mot forslaget og oppfordrer til at det stilles krav om utdannelse.

For å øke pasientsikkerheten innen akupunkturbehandling, foreslår Sundheds- og Ældreminister i Danmark Ellen Trane Nørby (V), en endring av autorisasjonsloven, slik at behandling med akupunktur på thorax blir forbeholdt leger. Lovforslaget har høringsfrist 18.januar, et lovforslag Danske Fysioterapeuter er sterkt kritiske til.

Avtale med lege

Lovforslaget betyr i praksis at fysioterapeuter ikke lengre vil få lov til å behandle pasienter med akupunktur på thorax, med mindre de har en avtale med lege som kan veilede denne behandlingen.

Forslaget har kommet i kjølvannet av enkelte alvorlige hendelser, der pasienter som har mottatt denne typen behandling har endt opp med punktert lunge (pneumothorax) – som følge av behandlingen.

Anmeldelser og advarsler

Den danske styrelsen for Patientsikkerhed har i 2017 politianmeldt en massør og en alternativ behandler, i tillegg til at to fysioterapeuter har fått advarsler på grunn av denne typen akupunkturbehandling og medfølgende skade på lunger.  

 «Vi støtter naturligvis opp om økt pasientsikkerhet, men lovforslaget i sin nåværende form er urimelig. Løsningen er at det kommer krav om utdannelse. Punktering av lungene oppstår kun dersom nåler settes feil, og det er derfor helt essensielt at fysioterapeutene er har relevant utdannelse. De fleste fysioterapeuter sørger for nødvendig utdannelse før de behandler med akupunktur,» sier Bjarne Rittig-Rasmussen fra Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi.

-Kun for autorisert helsepersonell

I sakens sammenheng oppfordrer Danske Fysioterapeuter til at all akupunkturbehandling bør forbeholdes autorisert helsepersonell med relevant akupunkturutdannelse.

Les mer på fysio.dk.