Ankelbrudd

Antyder effekt av kompresjonsbehandling etter ankelbrudd

Kompresjonsbehandling etter ankelbrudd reduserer hevelse og påvirker sannsynligvis smerte og mobilitet, skriver danske forskere i en litteraturoversikt.

Nyheter

Ankelbrudd fører ofte til betydelig hevelse, og det har blitt spekulert om at nettopp dette kan føre til forsinket kirurgi, smerte, komplikasjoner i bløtvev og sårhelingsproblemer etter den kirurgiske prosedyren.

Is, elevasjon, hvile

Standardprosedyren for å redusere hevelse etter et ankelbrudd er is, elevasjon og hvile, noe som ikke alltid er nok. Kompresjonsbehandling har derfor begynt å bli brukt hyppigere i forbindelse med kirurgi, til tross for fravær av vitenskapelig evidens.

Nye anbefalinger

I den danske litteraturoversikten ble effekten av kompresjonsbehandling når det gjaldt hevelse, smerte, bevegelighet, sårheling, lengden på sykehusinnleggelsen - og tiden det tok fra fraktur oppstod mellom fraktur og kirurgi - undersøkt. Formålet var å utarbeide anbefalinger for standardbehandling av pasienter med ankelbrudd.

Oversikten inneholder åtte studier (n = 451). Kompresjonsbehandlingen involverte intermittent pneumatisk kompresjon, kompresjonsstrømpe eller kompresjon ved hjelp av elastisk bandasje. For å kvantifisere hevelsen ble ulike metoder brukt i studiene, noe som kompliserte sammenligningene en god del.

Mindre hevelse

Resultatene viser en signifikant reduksjon i hevelse i syv av de åtte studiene. I to studier ble smertene betydelig redusert sammenlignet med kontrollgruppen, og en studie beskrev en signifikant forbedring i pasientenes mobilitet.

Oversikten konkluderer med at spesielt hevelse, men sannsynligvis også smerte og mobilitet, påvirkes positivt av kompresjonsbehandling, men at det er ikke mulig å konkludere med sikkerhet for de to sistnevnte faktorene.

Kilde:

Winge R, Bayer L, Gottlieb H, Ryge C. Compression therapy after ankle fracture surgery: a systematic review. Eur J Trauma Emerg Surg 2017;43(4):451-459.