Reell effekt eller placeboeffekt?

Akupunktur mot hetetokter

Resultater fra en ny dansk studie antyder en effekt av akupunktur mot hetetokter. Men skyldes resultatene placeboeffekt?  

Nyheter

– Allerede etter to behandlinger fortalte kvinnene at de opplevde en signifikant bedring med tanke på hetetokter, følelsesmessige plager og tørr hud, sier Kamma Sundgaard Lund til Videnskab.dk. Sundgaard Lund er lege ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling i Roskilde i Danmark.

Forsøkspersoner opplevde lindring

70 friske kvinner i overgangsalderen har deltatt i studien. Halvparten har fått akupunktur en gang i uken i fem uker, mens den andre halvparten ikke fikk noen behandlinger.

Begge grupper har fylt ut et spørreskjema hver uke i de fem ukene, samt et avsluttende spørreskjema. Forskerne fant en signifikant gruppeforskjell.

– Kontrollgruppen hadde ingen effekt, mens mange av de av kvinnene som fikk behandling, gikk fra «svært plaget» til «moderat plaget» og fra «moderat plaget» til «litt plaget», sier Lund.

Kvinnene ble mindre plaget av hetetokter, svettetokter, følelsesmessige plaget, tørre slimhinner, tørr hud og søvnproblemer.

Deltakerne fikk samme type behandling hos ni ulike leger med erfaring innen akupunktur.

Kan være placeboeffekt

Akupunktur er et omdiskutert tema. Det skyldes blant annet placeboeffekten, som blant annet innebærer at pasienten føler seg bedre fordi de vet de er under behandling - og at de i utgangspunktet gjerne tror eller ønsker at behandlingen skal virke.

At slike effekter har spilt inn på resultatene i studien kan ikke utelukkes. At forskerne benyttet "ingen behandling" av studiens kontrollgruppe bør diskuteres. Det kan tenkes at resultatene hadde blitt annerledes dersom begge gruppene eksempelvis ble blindet, og kontrollgruppen fikk noe de trodde var akupunktur. 

Forskerne vet ikke hvordan akupunktur eventuelt motvirker overgangsalderens symptomer.

Les mer om studien på forskning.no.

Les også: Akupunkturbehandling mot hetetokter hos brystkreftpasienter

Referanse:

K.S. Lund mfl: «Efficacy of a standardised acupuncture approach for women with bothersome menopausal symptoms: a pragmatic randomised study in primary care (the ACOM study)», BMJ Open (2019) DOI: : 10.1136/bmjopen- 2018–023637