Nyheter

Nyheter

Vellykket kongress – stort underskudd

Fysioterapikongressen 2018 har fått veldig gode tilbakemeldinger. Men antallet deltakere og sponsorer ble lavere enn antatt og kostnadene høyere. Resultat: Et underskudd på over en million kroner.

Nyheter

Kampen om fleksitid

Fysioterapeuter i Oslo opplever stadig mer press mot avtaler om arbeidstid, turnus og fleksitid. Tillitsvalgte i Bydel Østensjø tok opp kampen om fleksitid for fysioterapeutene – og vant.