Nyheter

Nyheter

Når sex gjør vondt verre

Stadig flere kvinner søker hjelp og behandling for smertefulle tilstander i underlivet. I helsevesenet er kunnskapen om disse tilstandene begrenset, også blant fysioterapeuter.

Nyheter

Selv kort aktivitet monner for de inaktive

Du må ikke trene i en halv time med økt puls for å bedre helsa om du er blant dem som sitter mye stille. Også små, korte aktiviteter på ett til fem minutter har effekt, ifølge en ny, stor studie.

Nyheter

Må tenke annerledes om trening for demente

Mennesker med lett til moderat demens ender ofte med å bli mer motorisk handikappede enn de har kapasitet til, sier amerikansk forsker. Hun mener fysioterapeuter må tilrettelegge trening ved å tenke annerledes.