Nyheter

Nyheter

Når fysioterapeuten overbehandler

«Mer er ikke alltid bedre» er et av slagordene i kampanjen mot overbehandling «Gjør kloke valg». En litteraturoversikt viste at fire av ti medisinske behandlinger gir dårligere resultat enn om man hadde gjort mindre eller ingenting.