Nyheter

Nyheter

Flere fysioterapeutårsverk i kommunene

Nye Kostra-tall viser en liten økning for fysioterapi i kommunehelsetjenesten. Det var et gjennomsnitt på 9,5 fysioterapeutårsverk per 10.000 innbyggere i 2018, mens det i 2011 var et gjennomsnitt på 8,6 årsverk.

Nyheter

-Rehabilitering blir en stor utfordring framover

-Det er mer tegn til nedbygging enn oppbygging av rehabiliteringstjenestene i kommunene. Vi må også jobbe med fysioterapeutenes rolle i sykefraværsarbeid, mener Fred Hatlebrekke, som stiller til gjenvalg som forbundsleder.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten