Nyheter

Nyheter

Kamilla får ikke ordinær praksis

Kamilla Skallerud og 169 andre fysioterapeutstudenter ved OsloMet mister praksisplasser som følge av korona-pandemien. Det er studenter ved studieretningene fysioterapi og Mensdieck som rammes.

Nyheter

Fornøyd med hverdagsrehabilitering

For en del år siden var hverdagsrehabilitering noe «alle» mente noe om. Hvordan sto det til da vi kom over i 2020? Vi snakket med fysioterapeuter i Bergen, Malvik og Salangen. Og med en forsker som sier det ikke er entydige funn på målbar effekt.

Nyheter

Her bytter Siv-Tonje på å jobbe ute og hjemmefra

I Molde bytter de fastlønte fysioterapeutene på å ha hjemmekontor annenhver uke, fordeler seg på hver sin korttidsavdeling og tar kun hjemmebesøk i slutten av uka. Slik håper de å redusere risikoen for koronasmitte og karantene.