Nyheter

Nyheter

Når fysioterapeuten overbehandler

«Mer er ikke alltid bedre» er et av slagordene i kampanjen mot overbehandling «Gjør kloke valg». En litteraturoversikt viste at fire av ti medisinske behandlinger gir dårligere resultat enn om man hadde gjort mindre eller ingenting.

Nyheter

Korsryggplager: Enkelttiltak uten langvarige effekter

En oppdatert Cochrane-oversikt viser at det i enkelte tilfeller kan være nyttig å tilby manuell behandling, som manipulasjon eller mobilisering, i tillegg til øvelser/ trening for pasienter med langvarige korsryggsmerter. Manipulasjon og mobilisering som enkelttiltak gir ingen langvarig effekt. 

Nyheter

– Vi må fremsnakke trening

Det har vært mye debatt om trening og vektnedgang. Fysioterapeut og forsker Anne Mette Rustaden frykter at overvektige, som ikke har fedme, skal tro at de ikke trenger å bevege seg mer.

Nyheter

Jakten på medlemmer

Hvorfor velger fysioterapeuter å være organisert i NFF, og hvorfor velger en relativt stor gruppe å stå utenfor? Fysioterapeuten har jaktet på svar, men de har ikke vært lette å finne.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten