Valg i paradiset

Sett utenfra må den norske valgkampen være et underlig skue. Mens andre land har kniven på strupen og krymper velferdsstaten for å ha råd til helt grunnleggende helsehjelp, kan vi fortsatt tillate oss å snakke om økte budsjetter og bedre tjenester.

Leder

Vi kan blant annet diskutere økt satsing på folkehelse og bedre offentlig rehabiliteringstilbud i kommunene. Dette står neppe høyt på dagsorden i Spania eller Hellas om dagen.

Alle, uavhengig av politisk farge, mener for eksempel at folk bør få et rehabiliteringstilbud som gjør dem i stand til å klare seg lengst mulig i eget hjem. Det er heller ikke mye uenighet om temaet folkehelse.

Viljen til forandring og ny politikk er med andre ord ganske stor på borgerlig side. Spørsmålet er om tjenestehverdagen ute i kommunene blir så ulik den vi har med dagens regjering.

For hva kan politikerne sentralt gjøre dersom deres kolleger lokalt ikke følger opp? Det lokale selvstyret må alle helseministre leve med. Kommunene har hovedansvaret for store deler av tjenestetilbudet.

KOSTRA-tallene for 2012 illustrerer dette ganske godt.  NFFs leder Eilin Ekeland mener at den kurative fysioterapien i kommunene bygges ned. I 2003 var det 5,5 årsverk fysioterapeuter med avtale per 10.000 innbyggere. I 2012 var det 5,2.

Etter stortingsvalget 9. september får vi mest sannsynlig en borgerlig regjering ledet av Erna Solberg. Høyres helsepolitiske talsmann Bent Høie kan være aktuell som helseminister. «Statsrådsjobben for fremskredne selvplagere», som Dagens Næringsliv skrev 2.august.

- Hvis vi kommer i posisjon, vil en opptrappingsplan for rehabilitering bli utarbeidet. Den skal bygges opp på samme måte som opptrappingsplanen innen psykiatri, sier Bent Høie til Fysioterapeuten.

Han peker også på at det er politisk enighet om at utviklingen må snus fra passiv omsorg til tjenester som gjør den enkelte i stand til å klare seg selv lengst mulig.

 -Det vil kreve flere fysioterapeuter, blant annet innen eldreomsorgen, sier Høie.  Høyre ønsker også å endre helse- og omsorgstjenesteloven, som i dag er profesjonsnøytral og kun stiller krav om legedekning i kommunene.

- Vi ønsker at staten skal være tydelig på hvilke yrkesgrupper som skal være representert i kommunehelsetjenesten, sier han.

Positive signaler! Det var ikke en god dag for fysioterapeuter da det ble klart at den nye helse- og omsorgstjenesteloven ble profesjonsnøytral for alle yrkesgrupper unntatt leger.

Viktige saker for folks liv og helse. Og vi har vel råd til det - enn så lenge?

Et stortingsvalg i velferdsparadiset.

 

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten