Ta vare på framtida

Hvorfor er det en selvfølge at skoler skal ha helsesøstre, men ikke fysioterapeuter? Spørsmålet kommer fra  Elizabeth Spidsøe – som er fysioterapeut for elever på to videregående skoler i Trondheim.

Leder

Vi møtte henne på Thora Storm vgs., der hun jobber to dager i uka. I tillegg jobber hun en dag i uka på Byåsen vgs.  Som skolehelsetjenesten for øvrig er hun ansatt og lønnet av kommunen.

Fysioterapeut på skolen to dager hver uke. Det er neppe hverdagskost for elever i aldersgruppen 16-20 år, uansett hvor i Norge du bor. Det snakkes mye om muskel- og skjelettplager, stillesitting, overvektsproblemer og – ikke minst – om alle elevene som ikke klarer å fullføre videregående skole. Frafallsprosenten er altfor høy.

Elizabeth Spidsøe konstaterer at det er mye stress og store krav overfor elevene. Det ser man ofte på kroppsbruken og kroppsholdningen deres. Mange føler at de ikke har det bra, men vet ikke helt hvorfor. Vond rygg og slitenhet er ofte en del av bildet. For noen elever har  hun vært medvirkende til at de klarer å fullføre skolen.

I Trondheim er det foreløpig bare Spidsøe som jobber som fysioterapeut i videregående skole. Hun jobbet tidligere på fem skoler, men det ble for mye.

– Det hadde vært fantastisk å kunne se tilbake på årene i den videregående skolen, og visst at jeg har flyttet på noen vegger. At det jeg har gjort har monna litt. Et generasjonsskifte er på gang i skolen, og det kommer inn unge lærere som er mer åpne for forandringer. Så det kan skje. Men det er tøffe tak, sier Spidsøe til Fysioterapeuten.

I statsbudsjettet som ble lagt fram i oktober 2013 foreslo regjeringen å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 180 millioner. Det skulle skje innenfor veksten i kommunenes frie inntekter. En ny tilskuddsordning på 20 millioner skulle hovedsakelig komme elever i videregående skole til gode. Utgangspunktet var mangelen på helsesøstre.

Men en undersøkelse som tidsskriftet Sykepleien har utført viste at bare en av to kommuner brukte midlene slik de var tiltenkt. Minst halvparten gikk inn i det store kommunesluket.

Ja, hva hadde regjeringen ventet?

Det er på høy tid at det tas et overordnet grep om helsetilbudet i norske skoler. Uten klare planer blir det ingen satsing som monner og med god nok kvalitet. I tillegg til helsesøstre, bør det bli en selvfølge med flere fysioterapeuter i skolen. Her må det jobbes tverrfaglig. Det er viktig for elevenes helse og for folkehelsen. Det er også god samfunnsøkonomi – en investering i framtida.

Vi håper derfor på flere som Elizabeth Spidsøe rundt om i landet. Fysioterapeuter som står på for elevene og klarer å overbevise skoleeierne om hvor viktig det er å ta vare på framtida.