Pleie og omsorg er ikke fysioterapi

Hvordan ville psykologer, leger eller andre yrkesgrupper reagere dersom arbeidsgiver plutselig fant på at de kunne settes til noe helt annet enn det de var ansatt for å gjøre? Det ville blitt ramaskrik.

Leder

Likevel er dette situasjonen i flere kommuner etter at samhandlingsreformen ble innført. Det blir gjort forsøk på å sette fysioterapeuter til stell, pleie og matlaging, og til å gå i turnus som en del av grunnbemanningen. Dette gjelder blant annet i Oslo, Stavanger og Nøtterøy kommune i Vestfold.

Også sett fra et brukerperspektiv har dette flere betenkelige sider. En del fysioterapeuter er sikkert kjempeflinke til å lage mat og har gode omsorgsevner. Men det er ikke det de er utdannet til. Dette handler ikke om å se ned på pleie og omsorg for av gamle og syke mennesker. Det handler om respekt for fysioterapeutenes faglige autonomi. Hvor langt kan en arbeidsgiver gå i å pålegge autorisert helsepersonell oppgaver utover det de er utdannet til?

Kommunenes forsøk på å innføre de nye ordningene blir møtt med stor motstand og fortvilelse. Fysioterapeutene ser forandringene som et angrep, ikke bare på sin egen faglige integritet, men også som en ulempe for pasientene som de mener vil få et dårligere behandlingstilbud. Det ansettes jo sjelden flere fysioterapeuter for å dekke opp for kvelds- og helgearbeid.

En del er også engstelige. Arbeidet med sakene i dette nummeret har vist at folk ikke ønsker å stå fram av frykt for å skade både saken og forholdet til arbeidsgiver. Slik skal det ikke være. I Stavanger kom det forslag om at fysioterapeutene skulle gå inn i turnus da nye Bergåstjern sykehjem åpnet dørene. Innsats fra NFFs tillitsvalgte har ført til at de planene er lagt på is.

På Nøtterøy er konflikten mellom fysioterapeutene og kommunen blitt så tilspisset at NFF sentralt er koblet inn i saken. Konflikten har vært mye omtalt i Tønsberg Blad og andre lokale medier.

Men Nøtterøy kommune har ikke tenkt å gi seg.  Når det nye helsehuset på Smidsrød åpner til høsten, vil fysioterapeutene både få nye arbeidsoppgaver og kvelds- og helgevakter. Fysioterapeutene er redd for at de vil bli brukt til oppgaver som i dag utføres av sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og ufaglærte.

I en e-post til Tønsberg Blad skriver tillitsvalgt for fysioterapeutene at de endringer kommunen ønsker å innføre vil få store negative konsekvenser for den enkelte pasient og fysioterapifaget.

Vi tviler på om noen ville komme på å sette en lege til å vaske og mate pasienter, rett og slett fordi det er en mektigere yrkesgruppe. Kommunenes opptreden i disse sakene er respektløs.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten