På’n igjen

Leder

Hylekoret er igang. Mediene er fulle av stoff om hvordan du kan bli kvitt overflødige kilo og få et nytt og bedre liv. Trening på arbeidsplassen får også mye oppmerksomhet. Sykefraværet skal ned!

Budskapet både i pressen og blant helsepolitikerne er at vi må ta grep om våre liv for å komme i bedre form og leve lenge i landet. Og – kan vi kanskje føye til – slik at vi sparer landet for framtidige reparasjonskostnader. Med i koret er også helseministeren.

Som kommentator Kjetil B. Alstadheim skrev i sin spalte Uten filter i Dagens Næringsliv 5. januar: «Jonas Gahr Støre kommer til en snacksbolle nær deg. Og han har treningstøy på.» 

Vi kan være helseministre i våre egne liv, ifølge den virkelige helseministeren. Alle skal være mer fysisk aktive, spise riktigere og bevege seg minst 30 minutter per dag. Rett før jul publiserte han en ønskeliste for Helse-Norge på Arbeiderpartiets nettsider. Helt på topp sto «En ny satsing på folkehelsepolitikk». Støre vil gjenreise folkehelsepolitikken for det 21. århundre, og flytte oppmerksomhet fra reparasjon til forebygging.

Vakkert! Men hvordan skal de flotte målene nås? Politikerne sentralt har satt seg høye mål om folkehelse og forebygging, og det er et viktig satsingsområde i Samhandlingsreformen. Spørsmålet er om virkemidlene er sterke nok til at kommunene vil prioritere det.

Norske politikere er ikke alene i jakten på tiltak. Mange land strever med politikken på dette området. Her hjemme er det snakk om forbud mot markedsføring av usunn mat rettet mot barn og unge. Danskene prøvde med en egen avgift på fett høsten 2011. Det viste seg å være helt uhåndterlig, og ble opphevet etter bare ett år. I Storbritannia dukket det rett etter nyttår opp et pussig forslag om at folk som lever på sosialhjelp og får pålegg fra sin lege om å trene, og ikke gjør det, skal få kuttet ytelsene.

Gulrot, pisk, forbud? Overvekt og sykefravær er svært sammensatte problemer. Det er en stor utfordring å nå de gruppene som er lite aktive, og som i arbeidslivet står for størstedelen av sykefraværet. Faren er at det enorme fokuset på trening og overvekt kan virke mot sin hensikt.

– I et samfunn med større og større fokus på trening og at alle må trene, er det lett å føle at man faller utenfor. Dørstokkmila kan faktisk føles tyngre for noen når det også blir et sterkt treningsfokus på jobb, sa doktorgradsstipendiat Hilde Rossing (NIH) til Aftenposten 6. januar, i en reportasje om jobb og trening i butikkjeden Meny-Ultra.

Om et par måneder er hylekoret og trengselen på treningssentrene over for i år. Men arbeidet med å nå de som trenger det aller mest må fortsette.