Look to Arendal

- Hverdagsrehabilitering er lurt, sier Janne Gundersen i Arendal kommune. Det er det stadig flere som er enige med henne i.

Leder

Gundersen er leder for fysio- og ergoterapitjenesten i Arendal kommune. Hun var en av foredragsholderne på REHAB 2014 som ble arrangert i Trondheim i januar. Der fikk 400 deltakere blant annet høre at rehabiliteringstilbudet i kommunene er i ferd med å endre seg.

Ikke minst er det et økende antall kommunepolitikere som ser rehabilitering i hjemmet som formålstjenlig. Samhandlingsreformen slår fast at ferdigbehandlede pasienter ikke skal ligge på sykehus, men gis et tilbud i kommunen. Opptrening etter operasjon skal med andre ord foregå lokalt. Hvis ikke svir det i kommunekassa.

Men også i det forebyggende arbeidet er hverdagsrehabiliteringen på full fart inn. Målet er ikke lenger bare opptrening etter en sykehusinnleggelse, men også i større grad å forhindre eller utsette at brukeren må benytte seg av spesialisthelsetjenesten.

Som vi leser om fra Arendal, er det viktige aktiviteter i brukerens eget liv som er veiledende for hva det skal legges vekt på i treningen. Sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter jobber tett sammen og kartlegger brukeren i fellesskap. Etterpå deler de på alle oppgaver, samtidig som hvert fag blir anvendt på best mulig måte overfor hver enkelt bruker.

Dette er en ny måte å jobbe på, og resultatene lar ikke vente på seg. Tjenesten har blitt bedre, og brukerne når i større grad målene sine.

– Deltakerne i det tverrfaglige teamet utfører faget sitt innenfor en helt ny ramme. Under opplæring gir vi dem en rehabiliteringstankegang, forteller Gundersen.

Denne måten å tenke på har vist seg lønnsom, ikke minst for økonomien. Beregnet effekt av å innføre hverdagsrehabilitering i Arendal kommune var i 2013 drøye 4 millioner kroner. I 2014 er det ventet at kommunen sparer det dobbelte, 8 millioner kroner. Det monner i en slunken kommunekasse.

Kvaliteten på fremtidens helsetjeneste avhenger av hvor godt de ulike profesjonene klarer å samarbeide, ikke minst i kommunehelsetjenesten. Den gode effekten av hverdagsrehabilitering forsterkes gjennom samarbeid. Man er ganske enkelt nødt til å spille hverandre gode på vegne av pasienten, eller mennesket, om du vil.

Fra tid til annen kan det synes vanskelig å få de ulike yrkesgruppene til å heve blikket fra profesjonskampen, både eksternt og innad i egne rekker, for å få øye på det åpenbare: Verken fysioterapeuter, sykepleiere, leger eller andre helsearbeidere har annen misjon enn å yte sitt beste for pasienten.

Med det som mål burde det være mulig å forsere profesjonelle samarbeidsbarrierer. Både Arendal og flere andre kommuner har innsett at den eneste veien fremover er gjennom bedre utnyttelse av hverandres ressurser.

Måtte den gode praksisen spre seg raskt over hele landet!

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten