Krigens ofre

Leder

Det er ikke ofte vi skriver om krig i Fysioterapeuten, ei heller om de grufulle konsekvensene for mennesker som rammes av krig.

Krigen mot president Assads regime i Syria har snart pågått i to år og har så langt kostet over 60.000 mennesker livet. Og for hver person som dør på grunn av krigshandlinger, er det alltid flere skadde. Hvis man tar utgangspunkt i tre-fire skadde for hvert menneske som dør, snakker vi allerede nå om over 200.000 krigsskadde. Mange av dem befinner seg i nabolandene Tyrkia og Libanon.

Ane Fadnes og Kari Lofthus, fysioterapeuter ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, mener det er sjokkerende lite fokus på hjelp til de krigsskadde flyktningene. Sammen med den syriske legen Nabil Karah, som har tatt doktorgraden sin ved UNN, hadde de et sterkt ønske om å hjelpe.

Nå leder de et prosjekt for å opprette en veiledningsklinikk for syriske fysioterapeuter og ufaglærte assistenter i Reyhanli i Tyrkia, rett ved grensen til Syria. Prosjektet støttes av den norske hjelpeorganisasjonen NORWAC og den syriske hjelpeorganisasjonen WATAN.

– Det var viktig for oss å satse på et prosjekt som kan ha varig effekt og er bærekraftig, sier Ane Fadnes og Kari Lofthus.

De opplyser at rundt en tredel av pasientene i Reyhanli har ryggmargskader. De andre hovedgruppene er hodeskader og ortopediske skader. Det siste dreier seg som regel om sønderskutte armer og bein, som ofte må amputeres. Og det er et stort behov for kunnskap om hvordan slike skader skal behandles. I Reyhanli er det kun tre utdannede syriske fysioterapeuter, og mange ufaglærte assistenter. 

Selv om norske fysioterapeuter ikke har mye erfaring med krig og krigsskader, har de kunnskap og erfaring fra behandlingsregimer som disse menneskene desperat trenger. Det gjelder blant annet funksjonell trening og tidlig intervensjon. I tillegg er det et stort behov for hjelpemidler og proteser.

Ane Fadnes og Kari Lofthus forteller om en fysioterapeut i Homs i Syria, som på et tidspunkt hadde 50-60 amputerte i sin klinikk.

Det er selvsagt at livreddende behandling og nødhjelp til sivilbefolkning og flyktninger må komme først slik situasjonen nå er i Syria. Vi etterlyser likevel større oppmerksomhet og mer økonomisk støtte fra hjelpeorganisasjoner og regjeringer når det gjelder rehabilitering og annen bistand til krigsskadde syrere.