Innenfor eller utenfor?

Hvorfor velger noen å være medlem av en fagforening, mens andre velger å stå utenfor? Spørsmålet gjelder hele det norske arbeidslivet, og som den tradisjonelle delen av norsk fagbevegelse foraktfullt vil kalle «gratispassasjerer».

Leder

Ordbruken er kanskje en smule høfligere i andre sektorer. Men det er faktisk en ganske stor andel av de autoriserte fysioterapeutene i Norge som ikke er organisert noe sted. Fysioterapeuten har forsøkt å finne ut hvorfor, men det har ikke vært så lett. Folk vil helst ikke stå fram i Fysioterapeuten. I siste liten fikk vi likevel napp – i Rygge kommune.

Det er jo ikke alltid slik at folk bevisst velger bort fagforeningsmedlemskap. Årsakene varierer, noe det er viktig å ha i mente når man skal forsøke å rekruttere nye medlemmer.

Ca. 63 prosent av de sysselsatte fysioterapeutene i Norge er organisert i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Men når det gjelder det totale antallet autoriserte fysioterapeuter har NFF en medlemsandel på ca. 54 prosent.

I nordisk sammenheng ligger Norge lavt, med gjennomsnittlig organisasjonsgrad på ca. 49 prosent, om lag 20 lavere enn i Sverige.

I Store Norske Leksikon er organisasjonsgrad definert som forholdet mellom en faktisk organisasjonsoppslutning og det potensialet en organisasjon har for oppslutning. For NFF vil «potensialet» være hvor stor andel av de autoriserte fysioterapeutene i Norge som kan tenkes å bli medlemmer.

Har dette noe å si – og i så fall, for hvem og hva?  Du vil kanskje tenke at behovet for medlemskap i en fagforening er avhengig av hva du jobber med og hvor du jobber. Eller kanskje du ikke har tenkt så nøye over saken. Vi mener at alle fysioterapeuter har behov for den tryggheten et medlemskap kan gi. Det gjelder enten de er ansatte eller selvstendig næringsdrivende.

Antall medlemmer og hvor stor andel av profesjonen som er organisert, er også vesentlig for en fagforenings økonomi og styrke i forhandlinger.  NFF er faktisk også en fagforening, selv om mange fysioterapeuter er mest opptatt av kurs og andre faglige aktiviteter.

Tilbake til Rygge, der vi møter tre fysioterapeuter. To «innenfor» og en «utenfor». Maria Holst var ferdig utdannet i 2017, studerte i Danmark og har nå en vikarstilling som fysioterapeut i Rygge. Men hvorfor har hun ikke meldt seg inn i en organisasjon? 

– Jeg vet egentlig ikke helt hvorfor. Mens jeg studerte i Danmark var jeg medlem av Fysio DK, men da jeg flyttet tilbake til Norge, tenkte jeg ikke så mye over å være tilknyttet en fagforening, forteller Holst. 

Hun erkjenner at hun vet ikke så mye om NFF, og har verken fått eller oppsøkt informasjon om hvorfor man bør være medlem. Maria Holst er ikke alene. Hun har selskap av mange rundt om i landet.

Kunnskapen om hva det kan bety å ikke være organisert, er altfor liten.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Ledige stillinger

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten