Hvor leser du Fysioterapeuten?

Du har helt sikkert hørt om det, og kanskje også sett konsekvensene av det i din egen postkasse. Papiravisene sliter på grunn av kraftig nedgang i annonseinntekter og abonnenter, og konkurransen fra mobil og nettbrett. Derfor tittelen; på hvilken plattform leser du Fysioterapeuten?

Leder

 Hva i all verden har disse store aktørene med oss å gjøre?  Svaret er at vi befinner oss i den samme hengemyra som papiravisene – bare i den andre enden av skalaen. Annonseinntektene ser ut til å ha stabilisert seg på et lavere nivå, mens kostnadene øker. Kostnadsøkningen gjelder spesielt distribusjon av Fysioterapeuten. Stadig flere av leserne følger oss på mobilen eller nettbrettet mens annonsørene enn så lenge er mest glad i papir. Det siste gjelder for øvrig en god del av oss.

Om lag halvparten av Fysioterapeutens inntekter er årlige bidrag fra utgiver NFF – det vil si din medlemskontingent. I 2014 utgjør dette bidraget 2,6 millioner kroner. Den andre halvparten er – har vært - annonseinntekter.  Men slik er det dessverre ikke lenger. De siste årene har Fysioterapeuten har gått med underskudd av varierende størrelse.

Hva skal NFF gjøre med det? Det var også temaet på forbundsstyrets møte 3.april. Og hva mener dere – Fysioterapeutens lesere på papir og nett?

For å få vite mer, gjennomfører vi i mai en leserundersøkelse blant NFFs medlemmer. Vi ville sette stor pris på om du tar deg tid til å svare. Dette er viktig informasjon når vi skal avgjøre Fysioterapeutens utvikling de nærmeste årene.

Trenden i vår bransje går i retning av økt satsing på digitale løsninger, selv om holdningene varierer fra utgiver til utgiver. Tidsskriftet Sykepleien jobber allerede med langsiktige planer for en slik omlegging, men hvor langt de vil gå og hvor raskt gjenstår å se.

Kostnader og teknologiutvikling vil med stor sannsynlighet føre til endringer også hos oss. Kan du se for deg et digitalt Fysioterapeuten – uten blader som dumper ned i postkassen med jevne mellomrom?  Eller en mellomting – færre papirutgivelser og enda mer på nett?

I et notat til forbundsstyret 3. april stilte vi følgende retoriske spørsmål:
 -Ønsker NFF å beholde Fysioterapeuten slik det er i dag, med 11 utgivelser i året, og ta de kostnadene dette innebærer?
 -Ønsker NFF å redusere antallet papirutgivelser og satse mer på nettet?
 -Ønsker NFF å planlegge for en heldigital framtid for Fysioterapeuten?

Selv om inntektene sikkert vil variere noe framover, er utviklingstrekkene klare. Gapet mellom produksjonskostnader og inntekter er en stor utfordring. Samtidig er vi inne i en rivende teknologisk utvikling. Våre medievaner likeså. Det kan derfor være nyttig å stoppe opp og tenke seg om:

Hva vil NFF med tidsskriftet? Status quo eller nytenkning?