Fantastisk

Denne lederen skal brukes til (nesten) uhemmet fremsnakk av Fysiofondet. Ikke fordi absolutt alt Fysiofondet har foretatt seg til enhver tid har vært helt topp, men rett og slett fordi det finnes.

Leder

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter har eksistert i flere tiår. Det ble forhandlet fram av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og hjemlet i lov om folketrygd allerede i 1966.

Fysiofondet har bidratt med store summer til doktorgrader, forskningsmiljøer og masterstudier. Listen er lang. Det har gitt fantastiske muligheter.

Så hvorfor trekke fram Fysiofondet akkurat nå? Ikke annet enn at vi ble litt rørt av å lese om Emilie og Storm i reportasjen fra Tromsø i denne utgaven av Fysioterapeuten. Temaet er et forskningsprosjekt om premature barn som fikk sine første møter med fysioterapeut allerede før de skulle ha vært født.

NOPPI, «The Norwegian Physical Therapy Study for Preterm Infants», omfatter 153 premature barn og deres foreldre. Prosjektet ledes av Gunn Kristin Øberg ved Norges arktiske universitet, UiT. Målet er å finne ut om spesielt tidlig fysioterapi og foreldrestyrt «øvelseslek» kan ha betydning for barnas senere utvikling.

Dette forskningsprosjektet, som går over mange år og gjelder en liten og sårbar pasientgruppe, er i stor grad fondsfinansiert.  Hadde det vært mulig å gjennomføre et slikt prosjekt uten en finansieringskilde spesifikt for forskning innen fysioterapi? Spørsmålet kan også stilles på andre fagområder. I konkurranse med annen forskning innen medisin og helse, hvordan ville fysioterapi ha blitt prioritert? Konkurransen ville utvilsomt ha vært mye hardere.

NOPPI er bare ett eksempel når det gjelder forskningsprosjekter som er helt eller delvis finansiert av Fysiofondet. Den største satsingen er uten tvil FYSIOPRIM, forskning på fysioterapi i primærhelsetjenesten. I perioden 2010-2015 bevilget Fondet 32 millioner kroner til dette programmet.

I tillegg kommer finansieringen av kursvirksomheten gjennom rammetilskudd til Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). I senere år også til Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Norsk Manuellterapeutforbund (NMF).

Gammelt nytt? Det burde det være. I alle fall for fysioterapeuter som har vært med en stund. Men det kommer stadig nye kull inn på arbeidsmarkedet, og det er forbløffende mange som ikke vet hva Fysiofondet er, hva det kan by på og hvor viktig det har vært for fysioterapifagets utvikling.

Tenk tanken helt ut: Hvordan hadde utviklingen innen fysioterapifaget vært uten Fysiofondet?

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Ledige stillinger

Les mer

pasient-reportasje-smerte
Tema

Smerte og kultur

Fysioterapeuter, både på sykehus og ute i klinikken, har mange pasienter med en annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan møte og behandle pasienter med en helt annen forståelse og forventning til det å være syk - og med et smerteuttrykk du kanskje ikke forstår? Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten