Endelig en beslutning

I begynnelsen av juli, rett før Norge tok sommerferie, kom svaret. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ønsker ikke å gi autorisasjon til flere grupper helsepersonell.
(Leder i Fysioterapeuten nr.7.)

Leder

Departementet har hatt 12 andre autorisasjonsanmodninger til behandling. Det betød også nei til dobbelt autorisasjon for manuellterapeuter, en av de mest trøblete sakene i NFFs historie.

Dette var andre gang at noe skjedde «rett før» i denne saken. Bare noen få dager før Stoltenberg-regjeringen gikk av sendte HOD ut et høringsnotat der autorisasjon til manuellterapeuter ble anbefalt.

Vi klarer ikke å dy oss. Mente de det virkelig, eller var det fordi de ville sende LO en hyggelig liten hilsen, helt på tampen?

I mars 2013 sa LOs daværende nestleder, Gerd Kristiansen, at autorisasjonssaken snart ville være løst. I talen på Norsk Manuellterapeutforenings (NMF) landsmøte var det ikke tvil i hennes sjel om at LO og NMF skulle få gjennomslag.

For uansett hva man måtte mene om fordelene og ulempene med å gi en liten gruppe helsepersonell dobbel autorisasjon; Hvorfor tok det så skrekkelig lang tid?

Det viktigste nå er å se framover og håpe at sårene gror.  Altfor mye negativ energi er blitt brukt på denne saken, energi som ikke minst trengs for å få på plass en offentlig spesialistgodkjenning for fysioterapeuter. Her vil manuellterapeutene stå først i køen.

NMF-leder Peter Chr. Lehne understreker at kampen for autorisasjon fortsetter. Foreningens eksistens er basert på å drive lobbyvirksomhet for autorisasjon, så noe annet kan han neppe si. Men kombinasjonen Lehne-LO skal man ikke kimse av. Sammen vil de helt sikkert sørge for at håpet holdes levende.

Vi velger å være optimistiske. Regjeringen Solberg har mye på gang i helsepolitikken de nærmeste 1-2 år. Den varslede stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten kommer våren 2015, og departementet arbeider også med en Nasjonal helse- og sykehusplan.

– I etterkant av blant annet disse arbeidene kan det eventuelt være aktuelt å vurdere om det bør innføres en offentlig spesialistgodkjenning for fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi, skriver HOD i brevet til NMF.

Samtidig understreker departementet «at det ikke er foretatt noen endelig vurdering av om fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi bør omfattes av den offentlige spesialistgodkjenningsordningen».

Alle mulige forbehold tas og ingenting kan tas for gitt. Her ligger det en åpning som må utnyttes for alt det er verdt.