Leder

Leder

Teori i praksis

Da NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi (BUF) holdt sitt årsmøte i mars, ble det besluttet å avvikle undergruppene Bobath og Vojta.

Leder

Dokumentere og kommunisere

«Fysioterapien fram fra mørkeloftet» var den litt dystre tittelen på et debattinnlegg i fjorårets siste utgivelse av Fysioterapeuten. Overlege Helge Hartmann ved Sykehuset Levanger lurte på hvorfor så mange fysioterapeuter arbeider i «lukkede rom».

Leder

Møteplassen

Norske fysioterapeuter har fått en ny arena – vitenskap og klinikk på samme gulv. Fysioterapikongressen 2015 ble en myldrende møteplass, med godt over 1.000 deltakere. Mye tyder på at dette var en etterlengtet begivenhet.

Leder

Vinnerloddet

Er det kommunepolitikerne som skal avgjøre hvem som er best faglig skikket til å drive fysioterapi?

Leder

Kommer du?

4.-6. mars arrangerer NFF Fysioterapikongressen 2015, den største fagkongressen for fysioterapeuter noen sinne i Norge. Denne store satsingen stemmer godt med NFFs visjon for landsmøteperioden 2014-2016: Sterk, stolt og synlig.

Leder

Alternativet

Er det greit at fysioterapeuter tilbyr alternativ behandling, bare de holder det helt adskilt fra sin fysioterapipraksis?

Leder

Gruppepress

Stadig flere pasienter trener i grupper under veiledning av fysioterapeut. Færre får individuell behandling. Nå er det også publisert en studie som viser samme tendens.

Leder

Et samstemt orkester

Da var det på’n igjen. En ny fagutgivelse er klar. Og norske fysioterapeuter er bedre skolert enn noen gang for kritisk å kunne lese vitenskapelige artikler.

Leder

Kampen om milliardene

«Gapet mellom rikspolitikernes fagre løfter og den manglende oppfølgingen lokalt, går rett inn i kjernen på årsaken til opprøret blant lærerne i Norge.»

Leder

Endelig en beslutning

I begynnelsen av juli, rett før Norge tok sommerferie, kom svaret. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ønsker ikke å gi autorisasjon til flere grupper helsepersonell.
(Leder i Fysioterapeuten nr.7.)

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten